Om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken is er in 2023, aanvullend op het Integraal Zorgakkoord (IZA), de IZA-fonds Wijkverpleging opgezet waarmee 75 miljoen euro subsidie beschikbaar wordt gesteld. Zorgaanbieders in de wijkverpleging hebben tot en met 31 mei 2023 om via de website een aanvraag in te dienen.

De subsidie is bedoeld voor (eenmalige) projecten of voor ondersteuning bij het opstarten/opschalen van een initiatief dat bijdraagt aan de doelen van passende zorg. Het doel is om meer ouderen en andere cliënten thuis zorg aan te bieden met steeds minder mensen en middelen.

Zorgaanbieders mogen voorstellen indienen die maximaal 5% van hun omzet aan wijkverpleging in de Zvw bedragen. De maximaal aan te vragen subsidie bedraagt €500.000,- (incl. btw) per zorgaanbieder. Het drempelbedrag bedraagt € 15.000,- per aanvraag (incl. btw). Daarbij dienen de projecten uiterlijk 31 december 2024 te worden afgerond.

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor diverse onderwerpen. Hierbij kun je denken aan: het inzetten van passende zorg, het aanpakken van de regeldruk en arbeidsbesparend werken door bijvoorbeeld in te zetten op beeldzorg (onder andere via Mobilea). Over beeldzorg schreven wij eerder in diverse blogs. Bij onderwerpen als deze kan gedacht worden aan implementatie, borging of opschaling. Deze subsidie dekt naast de kosten van aanschaf, lease- en licentiekosten van toepassingen, ook de kosten van externe advisering en externe projectbegeleiding. Er is vanuit zorgaanbieders géén eigen bijdrage vereist.

Na de sluitingsdatum (31 mei 2023) wordt beoordeeld welke aanvragen voor financiering in aanmerking komen. De gehele regeling van het IZA-fonds Wijkverpleging kan hier worden nagelezen.

Ben je geïnteresseerd in het doen van een aanvraag en heb je behoefte aan ondersteuning?
We helpen je graag! Neem contact met ons op.