BETER HEALTHCARE ONDERSTEUNT FLEVOZIEKENHUIS BIJ AANSLUITING LIR

/BETER HEALTHCARE ONDERSTEUNT FLEVOZIEKENHUIS BIJ AANSLUITING LIR
BETER HEALTHCARE ONDERSTEUNT FLEVOZIEKENHUIS BIJ AANSLUITING LIR 2019-07-02T14:25:25+00:00

Project Description

In het kader van de nieuwe wetgeving heeft het Flevoziekenhuis de proces rondom traceerbaarheid van implantaten gedigitaliseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de GS1 standaard om de herkenbaarheid van producten te verbeteren. Beter Healthcare heeft het Flevoziekenhuis ondersteund met projectmanagement en inhoudelijke consultancy op dit vlak.

Scope van de opdracht

Het Flevoziekenhuis benaderde Beter Healthcare voor ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Aansluiting op het Landelijk Implantaten Register (LIR);
  • Aansluiting op de GS1 Data Source Healthcare;
  • Het invoeren van Track & Trace op implantaten.

In samenwerking met het Flevoziekenhuis is Beter Healthcare gestart met het in kaart brengen van de processen en op basis van deze analyse het Flevoziekenhuis te adviseren over de juiste oplossing qua procesinrichting en technische inrichting.

Voor de aansluiting op het LIR moesten de bestaande systemen, SAP i.s.h.med en de SAP MM module in ERP aangepast worden om zo de juiste informatie te kunnen delen met het register. Een belangrijke component was het inrichten van de koppeling met de GS1 Data Source Healthcare. Gegevens vanuit deze Data Source zijn de bron voor de aanlevering aan het LIR. Nieuwe brondata en interfaces moesten toegevoegd worden aan bestaande systemen. Beter Healthcare was verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het testen van deze aanpassingen.

Track & Trace van de goederenstroom

Om goed inzicht te krijgen in de OK-voorraden en waar implantaten in de zorg verbruikt worden, is tevens Track & Trace ingevoerd. Dit betekent dat er een extra voorraadlocatie binnen ERP is ingericht door één van onze specialisten. Hiermee kunnen OK-medewerkers in één oogopslag zien of benodigde materialen op voorraad zijn binnen de OK voor aanvang van de operatie of ingreep. Daarnaast zijn systeemaanpassingen doorgevoerd in het ERP om voorraden automatisch aan te vullen zonder dat een OK-medewerker hier op hoeft te letten.

Smart scanning

Om dit alles volledig te automatiseren is ook het gebruik van slimme wifi-scanners geïntroduceerd en geïmplementeerd. Beter Healthcare heeft in samenwerking met de leverancier van de scanapparatuur gezorgd voor een geïntegreerde oplossing van het scanproces. Beter Healthcare was verantwoordelijk voor het schrijven van de specificaties, oplevering van de technische koppelingen en de begeleiding van de testen.

Beter Healthcare heeft het Flevoziekenhuis ondersteund op de volgende gebieden:

  • Project Management;
  • Integratie Management;
  • Consultancy SAP MM;
  • Development SAP ABAP.

Project en planning

In samenwerking met het Flevoziekenhuis is hard gewerkt om de initiële planning te halen. Door de goede onderlinge samenwerking in een multidisciplinair team, heeft het Flevoziekenhuis tijdig aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Beter Healthcare feliciteert het Flevoziekenhuis met het behaalde resultaat!