REN WEST-BRABANT VERBETERT ZORGKWALITEIT MET E-OVERDRACHT

/REN WEST-BRABANT VERBETERT ZORGKWALITEIT MET E-OVERDRACHT
REN WEST-BRABANT VERBETERT ZORGKWALITEIT MET E-OVERDRACHT 2019-08-01T10:40:39+00:00

Project Description

Toenemende wachtlijsten en een door de IGJ verplichte digitale overdracht was de aanleiding voor het Bravis Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen, tanteLouise-Vivensis, Surplus en Thuiszorg West-Brabant om het initiatief te nemen voor elektronische communicatie. Zij zijn lid van REN West-Brabant, een regionale service organisatie die de coördinatie heeft van dit initiatief.

Een adviseur van Beter Healthcare begeleidt REN en de betrokken organisaties met het zoeken naar een goed eOverdracht systeem en de daadwerkelijke implementatie ervan.

Voordat het selectietraject kon worden gestart heeft Beter Healthcare onderzoek uitgevoerd naar de processen en de scope van het te selecteren systeem. Naar voren kwam dat er in de regio veel bilaterale afspraken over overdrachtsinformatie van kracht zijn die in de praktijk niet altijd even effectief zijn. Op basis van een programma van eisen, een selectietraject en referentiebezoeken hebben de samenwerkende zorgaanbieders inmiddels de keuze gemaakt voor een systeem dat de elektronische overdracht van informatie bij ontslag van patiënten kan verzorgen (eOverdracht). Het gaat om de verpleegkundige overdracht van de Bravis ziekenhuizen naar de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorginstellingen in de regio en vice versa.

Na het selectietraject, waarin uiteindelijk gekozen werd voor de XDS-/XDW-oplossing van Forcare, begeleidt Beter Healthcare als projectleider namens de deelnemende organisaties de implementatie. De implementatie is gestart met het uitwerken van de gewenste samenwerkingsprocessen binnen de scope van het project, inclusief de benodigde formulieren, conform het Plan van Aanpak. Er is een functioneel ontwerp gerealiseerd, waarbij op basis van usercases vastgelegd is hoe de nieuwe processen zullen gaan verlopen en welke informatie op welk moment wordt doorgestuurd.

De organisaties hebben aangegeven dat nog voor dat het systeem in gebruik genomen is, er door het project een betere samenwerking is ontstaan tussen de verschillende organisaties.

Op 4 juni 2018 is de eOverdracht functionaliteit in gebruik genomen en wordt het gehele proces digitaal uitgevoerd: documenten uit het EPD worden via de XDS-oplossing doorgestuurd naar het ECD van de betreffende VV&T-instelling. Eindgebruikers zijn blij met de digitalisering van hen werkproces.