Project omschrijving

Rivas Zorggroep is een toonaangevende zorgorganisatie die ziekenhuiszorg, woonzorg, wijkverpleging en revalidatie levert. Afgelopen jaar is het Beatrixziekenhuis (onderdeel van Rivas Zorggroep) door het AD en Elsevier gekozen als beste ziekenhuis van Nederland. Opvallend is dat alle zorgsoorten door één EPD worden ondersteund. De ICT faciliteiten voor de wijkverpleging waren niet optimaal; de wens was om van papier naar digitaal werken over te gaan. Beter Healthcare heeft Rivas Wijkverpleging ondersteund met de digitale transformatie naar de gewenste situatie.

Twan van den Munckhof, opdrachtgever en directeur Rivas Wijkverpleging:

“Beter Healthcare heeft binnen het project kritisch gekeken naar de werkprocessen in de wijkverpleging. Deze processen zijn vervolgens op een gestructureerde wijze efficiënter én eenduidig ingericht. Dit heeft geresulteerd in registratie aan de bron en minder administratieve lasten.”

Samen anders durven doen

Rivas Zorggroep, ChipSoft en Beter Healthcare gingen het gesprek aan om een oplossing te vinden voor de hoge administratieve lasten en inefficiënte dossiervoering; de dossiervoering en registratie werd nog op papier vastgelegd. Op basis van gesprekken met de zorgmedewerkers werd het gewenste proces opgesteld. Vervolgens werden de knelpunten op het niveau van organisatie, proces, informatie, applicatie en infrastructuur in kaart gebracht. Dankzij de inzet vanuit alle lagen van Rivas Zorggroep (waaronder de zorg, ICT, teamleiders én de Raad van Bestuur) zijn de knelpunten weggenomen.

Om het gewenste proces optimaal te ondersteunen, hebben Rivas Zorggroep en Beter Healthcare het functioneel ontwerp opgesteld en besproken met ChipSoft. Dit heeft geresulteerd in een volledig nieuwe mobiele app voor de wijkverpleging. De app is een extensie van het patiëntendossier HiX waardoor Rivas Wijkverpleging op termijn volledig papierloos kan werken.

Gezamenlijk creëren we dáár waar het gebeurt meerwaarde voor de zorg

De daadwerkelijke functionaliteiten worden stapsgewijs aan de app toegevoegd op basis van een agile werkmethode met user stories. De praktijksituatie van de zorgmedewerkers is hierbij leidend.

Joost Wagenaar, projectmanager digitale transformatie:

“Het is belangrijk om zorgmedewerkers zelf aan het woord te laten. Hierdoor creëren we dáár waar het gebeurt meerwaarde voor de zorg.”

Inmiddels werken ruim 1000 zorgmedewerkers met een volledig ingerichte smartphone met daarop nuttige apps ter ondersteuning van het leveren van goede zorg.

Co-creatie

Beter Healthcare maakt zich sterk voor innovaties die de zorgmedewerker in zijn kracht zetten en is trots deze succesvolle co-creatie samen met Rivas en ChipSoft te hebben gerealiseerd. Binnen Rivas zijn proceseigenaren aangesteld om de beoogde procesveranderingen te borgen.

Joost Wagenaar benadrukt het belang van deze aanpak:

“Door de medewerkers van de organisatie zelf in hun kracht te zetten, blijven de verbeteringen in stand. Ook na vertrek van de externe projectleiding.“

Over Rivas Zorggroep

Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. Dit is het aanbod: ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, huren met zorg, wijkverpleging, revalidatie, jeugdgezondheidszorg en cursussen en activiteiten.
Goed op elkaar afgestemde zorg. Dát is de kernkwaliteit van Rivas. Hierdoor zijn cliënten verzekerd van zorg die direct, dichtbij en goed is geregeld. Iedere dag opnieuw laten de professionals van Rivas zich inspireren door wat cliënten nodig hebben en willen.
Bij Rivas gaat het werk 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar ononderbroken door. Welke zorg ook nodig is, u kunt op Rivas rekenen. Dagelijks staan meer dan 4.500 gemotiveerde professionals en vrijwilligers voor u klaar.

Over Beter Healthcare

Sinds oktober 2012 specialiseert Beter Healthcare zich in advisering, (her)implementatie en projectmanagement van business- en zorgprocessen voor healthcare-organisaties. Met ons enthousiaste team van ervaren professionals werken wij met passie bij onze klanten en ondersteunen wij bij een groot aantal projecten. Wij hebben ruime ervaring in de zorg- en ICT branche en spreken de taal van verschillende stakeholders in het primaire zorgproces, het administratieve proces en de ondersteunende informatietechnologie. Op deze manier biedt Beter Healthcare bewezen meerwaarde op operationeel, tactisch en strategisch niveau.