SUCCESVOLLE, DUBBELE LIVEGANG HiX BIJ DE ZORGKOEPEL WEST-FRIESLAND

/SUCCESVOLLE, DUBBELE LIVEGANG HiX BIJ DE ZORGKOEPEL WEST-FRIESLAND
SUCCESVOLLE, DUBBELE LIVEGANG HiX BIJ DE ZORGKOEPEL WEST-FRIESLAND 2019-07-02T14:13:29+00:00

Project Description

Op 22 januari 2019 vormde de dubbele livegang van HiX 6.1 bij de Ketenzorg en Huisartsenpost een succesvolle afsluiting van een intensieve samenwerking tussen Beter Healthcare en Zorgkoepel West-Friesland. De regionale Zorgkoepel, waarin de Ketenzorg, Diagnostisch Centrum en Huisartsenpost West-Friesland hun krachten bundelen, werkte het afgelopen jaar aan de implementatie van een integraal registratiesysteem voor optimale samenwerking in de eerstelijnszorg.

Projectondersteuning op alle niveaus

Beter Healthcare begeleide dit traject op verschillende niveaus; van strategisch advies tot projectmanagement en operationele ondersteuning op de werkvloer. Met een klein team van consultants op essentiële posities in de projectorganisatie vormde Beter Healthcare de schakel tussen de diverse deelprojecten, zorgpartners en leveranciers. De samenwerking begon in 2017 met de ondersteuning van de Ketenzorg West-Friesland bij de implementatie van het ketenzorgportaal van ChipSoft. Na aansluiting van de eerste pilotgroep huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg volgden het afgelopen jaar verschillende ketenpartners, pedicures, podotherapeuten en diëtisten in de regio. Hiermee heeft West-Friesland een koploperpositie met aansluiting op het LSP en is zij verzekerd van optimale gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen bij de ketenzorg voor diabetes, COPD, en CVRM. Beter Healthcare leverde specialistisch advies en ondersteuning bij de implementatie van het zorgportaal op het gebied van testen, opleiding en training van eindgebruikers, operationeel beheer en doorontwikkeling.

Primeur voor HiX op Huisartsenpost

In januari 2019 rondde de Zorgkoepel de implementatie van HiX 6.1 af op de Huisartsenpost West-Friesland. Een primeur, want zij is hiermee de eerste huisartsenpost die HiX als informatiesysteem hanteert. Beter Healthcare verzorgde het programmamanagement en projectleiding van deze implementatie, en ondersteunde tegelijkertijd de upgrade van HiX 6.0 naar HiX 6.1 bij de Ketenzorg.

Een uitdagend project, niet alleen omdat de huisartsenpost een nieuw terrein was voor HiX implementatie, maar ook vanwege de kleine ICT organisatie waarmee deze vernieuwingen gerealiseerd moesten worden. Deze vorm van digitale innovatie vraagt veel van een kleine organisatie en de Zorgkoepel heeft een topprestatie geleverd met de dubbele livegang. Beter Healthcare had daarbij een belangrijke rol in het helpen opbouwen van de ICT beheerafdeling binnen de organisatie.

Samen innoveren

De programmamanager van Beter Healthcare omschrijft haar team als steunpilaar bij innovaties; meedenkend, sturend en ondersteunend. Zij werkt graag samen met organisaties zoals Zorgkoepel West-Friesland, die het lef en de ambitie hebben om te innoveren en de uitdaging van die pioniersrol willen aangaan. Belangrijk vindt zij het om de organisatie daarbij zelf in haar kracht te zetten. Samen opbouwen, zodat de kennis en ervaring binnen de organisatie achterblijft.

Met de succesvolle livegang gaat de Zorgkoepel West-Friesland nu de beheerfase in. Zij blijft zich inzetten voor nieuwe ontwikkelingen die de zelfredzaamheid van patiënten vergroot, onder andere met zorgprogramma’s voor ouderen- en jeugdzorg. Beter Healthcare bedankt de Zorgkoepel West-Friesland voor het vertrouwen en kijkt terug op een geslaagde samenwerking, die wij in de toekomst graag continueren.