Project omschrijving

Beter Healthcare doet onderzoek naar subsidies en de impact van deze subsidies op zorgorganisaties. Diverse interviews met decision-makers binnen organisaties dienen hier meer inzicht in te geven. 

Velen miljoenen aan subsidiegeld wordt door de Nederlandse overheid ter beschikking gesteld voor de versnelling van de digitalisering van de zorg. Onder andere door digitalisering kan de kwaliteit en efficiency van zorg verbeterd worden. Met name ook de betrokkenheid van de patiënt in zijn eigen behandelproces middels digitale middelen moet hier een bijdrage aan leveren. Zaken als e-Health, Gegevensuitwisseling, Internet of Things en Data Science staan hoog op de agenda.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt bijvoorbeeld het volgende over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: “Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat zorgverleners beschikken over complete en actuele zorggegevens van patiënten. Dit kan alleen bereikt worden als er een goede en veilige overdracht van gegevens is tussen verschillende zorgverleners, niet alleen binnen de eigen praktijk of instelling maar ook daar buiten.”*

Om meer inzicht te krijgen in de rol die subsidies hebben op strategie, beleid, prioriteitstelling en  keuzes binnen zorgorganisaties voert Ian Ackermans, masterstudent Maastricht University, namens Beter Healthcare een onderzoek uit. In de periode april tot en met juni 2021 onderzoekt Ian middels interviews hoe managers en andere stakeholders in de zorg de rol van deze subsidies (hebben) ervaren. Op deze manier probeert hij inzicht te krijgen in waarom sommigen organisaties kiezen voor subsidies of waarom juist niet, en in hoeverre dit de strategie en het beleid van een organisatie beïnvloed.

Het onderzoek is inmiddels van start en wij merken dat er een hoge betrokkenheid is vanuit diverse klanten. Onder andere Ziekenhuizen, GHZ-, GGZ- en VV&T instellingen, maar ook RSO’s en Regionale Huisartsenorganisaties hebben reeds toegezegd deel te willen nemen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen later (anoniem) gepubliceerd worden op de website van Beter Healthcare.

* bron: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/180202%20PPT%20Elektronische%20gegevensuitwisseling%20in%20de%20zorg%20toegankelijk.pdf