Project omschrijving

De afgelopen maanden begeleidde Beter Healthcare het Bravis ziekenhuis bij de implementatie van HiX 6.2 standaard content. Op vrijdag 15 oktober 2021 zijn zij succesvol live gegaan met deze nieuwe versie van HiX. Een grote mijlpaal voor dit ziekenhuis waar, anders dan voorheen, veel op afstand en digitaal is samengewerkt.

Onder begeleiding van Bastiaan van der Zeijst (programmamanager namens Beter Healthcare) is er ruim negen maanden intensief samengewerkt aan het implementeren van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Bravis ziekenhuis heeft gekozen voor een update naar versie 6.2 standaard content. Hiermee zet het ziekenhuis onder andere sterk in op digitale processen, een grotere regierol voor de patiënt en registratielastverlichting voor de zorgprofessionals.

De ambitie van Bravis ziekenhuis om zoveel mogelijk integraal (vanuit één systeem) te werken wordt onderstreept door de ingebruikname van de module voor de poliklinische apotheek. Middels deze geïntegreerde module wordt naadloos gecommuniceerd met de rest van het ziekenhuis. Hierdoor ontstaat een nog beter totaalbeeld van de patiënt en de geleverde zorg.

Tijdens dit traject boden wij ook ondersteuning op diverse andere vlakken: van projectmanager poliklinische apotheek tot testcoördinatie en van GoLive management tot operationele ondersteuning op de werkvloer.

Zo was collega Rick Coenen als GoLive manager verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van verschillende items met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de daadwerkelijke GoLive op vrijdag 15 oktober. Een opdracht uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Bravis-team over de gehele breedte van de organisatie. Deze opdracht bestond o.a. uit het vormgeven van het GoLive draaiboek, stakeholder voor de technische draaiboeken, opzetten van een supportstructuur, afstemming met de leverancier en opvolging van interne en externe communicatie rondom GoLive. Ook collega Léonie Klarenbeek was als project-/domeinmanager betrokken bij het project. Zij begeleidde onder andere de implementatie van de nieuwe bloedtransfusiemodule en de poliklinische apotheek

Primeur: eerste ziekenhuis live met HiX Bloedtransfusiemodule

Deze GoLive brengt een primeur met zich mee: Bravis is het eerste ziekenhuis dat de geïntegreerde module rondom bloedtransfusie in gebruik neemt. Deze module stroomlijnt het proces rondom de bloedtransfusie: het aanvraagproces, de ontvangstregistratie van de producten, het koppelen van bloedproducten aan patiënten, de uitgifteregistratie (inclusief de vereiste traceerbaarheid van de bloedproducten ten opzichte van de donor en ontvanger), het toedienen van bloedproducten en het registreren van eventuele transfusiereacties. Dit uitdagende en vernieuwde digitale zorgproces werd onder begeleiding van Beter Healthcare door de zorgprofessionals van Bravis ziekenhuis en de leverancier vormgegeven, getest en is uiteindelijk succesvol in gebruik genomen. In de aankomende nazorgperiode wordt deze module verder doorontwikkeld en de inrichting verder geoptimaliseerd.

Nieuw in Bravis: gestructureerde registraties met Consult 2.0

Met de implementatie van HiX 6.2 is ook Consult 2.0 beschikbaar voor de zorgverleners van het Bravis ziekenhuis. Onze consultants begeleidden verschillende werkgroepen (o.a. Groot Beschouwend en alle Paramedische diensten) bij de implementatie van Consult 2.0. Deze module biedt betere sjabloneringsmogelijkheden en procesondersteuning voor de zorgverlener, waardoor zij intuïtiever en meer gestructureerd een consult kunnen registreren. Hierbij kan men tot een bepaalde mate zelf sjabloneren welke onderzoeken, medicatie en uitslagen bij een bepaalde zorgvraag standaard ingevoegd worden in het consultformulier. Consult 2.0 is daarmee een significante verbetering voor de zorgverlener voor wat betreft het registreren van een consult.

In het verlengde van Consult 2.0 ondersteunden onze consultants de zorgverleners van het Bravis ziekenhuis bij de beoordeling en het gebruik van de Golden Label Method (GLM). Wanneer de zorgverlener GLM gebruikt, wordt deze gedurende een consult via zorg-vraagsturing naar de juiste registraties volgens de standaard content geleid. Ook zijn up-to-date literatuurondersteuning en statistische analyses ingebouwd in het systeem. Onze consultants zorgden in samenwerking met de zorgverlener voor deze juiste beoordeling en match van de GLM-sets en de ziekenhuis specifieke bouwstenen.

Beter Healthcare feliciteert het Bravis ziekenhuis en de vele medewerkers, partners en leveranciers, die er samen de schouders onder hebben gezet, deze HiX 6.2 standaard content implementatie tot een succes te maken. Een prestatie en samenwerking om enorm trots op te zijn in deze intensieve periode en de daarbij behorende organisatorische uitdagingen!