Project omschrijving

Zorgorganisaties in de Care lopen tegen veranderingen aan. Door de steeds krappere zorgfinanciering, is het voor zorginstellingen van groot belang om het toch al beperkte aanbod van het personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ervan uitgaande dat zorginstellingen geen (intramurale) cliënten met een (te) lage zorgzwaarte weigeren, kan het zomaar voorkomen dat de inkomsten dalen terwijl het aantal cliënten gelijk blijft. Daarbij komt een medewerker die ziek wordt. Niet lang daarna zegt óók nog een fulltime werkende kracht zijn/haar baan op. Hoe vul je dit op?
De gevolgen van deze veranderingen zijn groot: een hogere werkdruk voor het team, slechte bezetting én minder aandacht voor de behoefte van de cliënt, daar waar het juist om draait!

Er is dus méér inzicht en informatie nodig dan alleen een opsomming van het totaal aantal cliënten, om dagelijks het juiste aanbod van medewerkers en deskundigheid in te zetten. Het behoeft sturen met een blik op de lange termijn. Het risico van korte termijn oplossingen is dat je in een vicieuze cirkel terecht komt. Deze onrust werkt door in de kwaliteit van zorg voor de cliënten, iets wat je te allen tijde moet zien te voorkomen.

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement is een term die je de laatste jaren steeds vaker in de zorg hoort en focust zich op de (middel)lange termijn: kijken, anticiperen en bijsturen. Daarbij is het belangrijk dat zorginstellingen het aanbod (de medewerkers en de deskundigheid) zo optimaal mogelijk afstemmen op de zorgvraag van de cliënt. Steeds meer softwareleveranciers bieden hier oplossingen voor, zo ook Nedap Healthcare.

Nedap Healthcare en capaciteitsmanagement

Nedap Healthcare is de leverancier van Ons, een elektronisch cliëntendossier (ECD) met name voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ. Maar Ons is meer dan alléén een ECD: de software-suite biedt onder andere ook een roostermodule. In Ons kun je als zorginstelling zowel de vraag als het aanbod vastleggen. Ideaal voor zorginstellingen om deze informatie vanuit de software beschikbaar te hebben. Daarom heeft Nedap, als aanvulling op het ECD én de roostermodule, een capaciteitsmanagementmodule (Ons Capaciteitsmanagement) ontwikkeld.

Ons Capaciteitsmanagement richt zich met name op het tactische niveau en ondersteunt organisaties bij het op middellange termijn vooruitkijken. De module geeft een duidelijk en actueel beeld van de zorgvraag (en de veranderingen hierin) vergeleken met het aanbod (rekening houdend met deskundigheden, contracturen en afwezigheden).

Beter Healthcare: jouw vertrouwde partner van Nedap

Als implementatiepartner van Nedap begeleiden wij zorginstellingen bij het in gebruik nemen van Ons: van implementatie tot en met beheer voor zowel ZPP’ers als kleine en (middel)grote zorginstellingen. 

Met onze aanpak ‘Kijken-Richten-Inrichten-Verrichten’ geven wij samen met jouw organisatie invulling áán en doen wij dát wat noodzakelijk is. Zo dragen wij bij aan jullie organisatiedoelstellingen.

Kijken

Voordat je aan de slag gaat, zal je als zorginstelling goed moeten nadenken over wat je met capaciteitsmanagement wilt bereiken en hoe het jouw manier van werken het beste kan ondersteunen.

Richten

Stel daarbij vragen zoals:

  • Hoe wordt capaciteitsmanagement nu ingezet en hoe wil je het in gaan zetten?
  • Bekijk je het vanuit de vraag- (kwaliteit van zorg) of aanbodkant (kostprijs)?
  • Hoe vertaal je je verblijfsdagen naar een gespecificeerde inzet per deskundigheid?

Inrichten

Samen creëren we de randvoorwaarden om het plan gezamenlijk uit te voeren. Hierbij is het resultaat belangrijker dan het schrijven van een hoop documentatie en plannen.

Verrichten

Samen gaan we aan de slag met het uitvoeren van het plan! Parallel hieraan zorgt de richt-fase voor het vasthouden van de uitgezette koers.

Zo komen we vervolgens tot een optimale inzet zodat Ons Capaciteitsmanagement jouw organisatie én jullie manier van werken ondersteunt in het maken van de juiste keuzes.

Wil je meer weten over Ons Capaciteitsmanagement en wat Beter Healthcare voor je kan betekenen? Neem contact met ons op!