Project omschrijving

Recentelijk heeft Ziekenhuis Nij Smellinghe de bestellingen van compressiehulpmiddelen gedigitaliseerd. Dit gebeurde in samenwerking met de polikliniek Dermatologie, ICT en de leverancier Human Healthcare. Beter Healthcare heeft Nij Smellinghe tijdens dit project ondersteund door de verbinding te leggen tussen de zorgprofessional, ICT en leverancier. Hierbij stond het vertalen van de wensen en behoeften van eenieder centraal om zo gezamenlijk toe te werken naar een efficiënte, werkbare, digitale orderflow.

Met behulp van de scrum-methodiek en een grote betrokkenheid van projectleden kon binnen een aantal weken voor alle confectie-compressiehulpmiddelen digitale registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX gecreëerd worden. Hierbij wordt automatisch een bestelling naar de leverancier gestuurd.

Allereerst was het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige procesgang, om vervolgens een eerste opzet te creëren voor digitale bestellingen. Dankzij de input van de zorgprofessionals was Marissa de Jong, Trainee Healthcare Consultant van Beter Healthcare, in staat de processtappen te bepalen met de eventuele risico’s. Na één week kon de eerste opzet van een digitaal bestelformulier door zorgprofessionals getest worden op werkbaarheid. Dit werd getest in een ontwikkelomgeving met fictieve patiënten. Op basis van deze uitkomsten werd de opzet later aangepast, uitgebouwd en verder ontwikkeld.

Gedurende het project werd continu rekening gehouden met een zo efficiënt en praktisch mogelijk werkproces. Zo werd gerealiseerd dat in de order de artikelcode van de fabrikant verzonden werd. Eerst bestond het proces uit +/- 18 verschillende bestelformulieren waar met behulp van een checklist en geschreven maten een artikel werd samengesteld. De gedigitaliseerde werkwijze betekende dat ruim 600 unieke artikelcodes in HiX geïmporteerd moesten worden waarbij de zorgprofessional met behulp van vragen en maattabellen bij het juiste artikel uitkomt. Dit laatste met zo min mogelijk clicks en informatie maar wél met alle gegevens die de leverancier nodig heeft. Uiteraard moest bovenstaande ook beheersbaar zijn voor de applicatiebeheerders.

Het uiteindelijke resultaat is een digitaal, overzichtelijk bestelformulier voor compressiehulpmiddelen en een tevreden gebruiker.