EERSTE EDITIE CARE FESTIVAL GROOT SUCCES

/EERSTE EDITIE CARE FESTIVAL GROOT SUCCES
EERSTE EDITIE CARE FESTIVAL GROOT SUCCES 2019-06-14T12:37:32+00:00

Project Description

Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde Beter Healthcare de eerste editie van het Care Festival. Het Care Festival is een kennisevenement speciaal gericht op (zorg)organisaties die actief zijn in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg en/of welzijn. Het thema van de dag was ‘Samen anders durven doen’. Het evenement stond in het teken van de uitwisseling van kennis en het opdoen van nieuwe contacten. 

Tijdens diverse workshops werd stilgestaan bij de actuele themaen uitdagingen binnen de Care-sector. De volgende workshops zijn gegeven op het Care Festival: 

  • ‘Van “terug naar de Bedoeling” naar “vooruit met die Bedoeling”: van systeemgedreven naar contextgedreven werken’ door Hélène Zwaneveld(Stichting Lable) 
  • ‘PGO: hoe kom je tot de benodigde regionale digitale samenwerking?’ door Jasper Prinsen (Beter Healthcare) en Elin van Duin(Beter Healthcare) 
  •  ‘EPD’s en ECD’s voor de toekomst: Een gesprek over digitale landschappen in de Care’ door Jorrit Spee (Beter Healthcare), John van Dael (Vincent van Gogh Instituut), Harry van Rijswijk (Arkin), Annemieke Kaptein (Reinier van Arkel) en Jefke Plasmeijer(GGZ Noord-Holland-Noord) 
  • ‘Professioneel eigenaarschap: medewerkers in hun kracht zetten als antwoord op het dringende personeelstekort’ door Mariëlle Moret (Coaching en Organisatie Advies) en Lot Heij (GGD IJsselland) 
  • ‘Digitale strategie: het startpunt voor het daadwerkelijk ondersteunen van medewerkers en patiënten’ door Jorrit Spee (Beter Healthcare) en Sigrid Huiskes (Beter Healthcare) 
  • ‘Snoeien doet bloeien: succesvol programmamanagement in de zorg’ door René Voesenek (GGZ Breburg) 

Het inhoudelijk gedeelde van de dag werd afgesloten met een inspirerende keynote van organisatiefilosoof Ben Kuiken. Hij nam de zaal mee in een vertaling van het motto “Samen anders durven doen” naar Nieuw Organiseren. 

 Quickscan Samen anders durven kijken 

Tijdens de sluiting van het Care Festival hebben de aanwezigen kennisgemaakt met ‘Samen anders durven kijken’, de door ons ontwikkelde quickscan die zorgorganisaties in staat stelt het motto ‘Samen anders durven doen’ in de praktijk te brengen. In deze quickscan wordt in een korte tijd een dwarsdoorsnede van de organisatie gemaakt om zo middels het in kaart brengen van de gewenste en huidige situatie de belangrijkste kansen, bedreigingen, knelpunten en verbetermogelijkheden inzichtelijk te maken. Onder alle op het Care Festival aanwezige zorgorganisaties is één gratis quickscan verloot. De Nijmeegse ouderenzorgorganisatie de Waalboog was de gelukkige winnaar.