GGNET ALS EEN VAN DE EERSTE SUCCESVOL OVER OP NIEUW EPD

/GGNET ALS EEN VAN DE EERSTE SUCCESVOL OVER OP NIEUW EPD
GGNET ALS EEN VAN DE EERSTE SUCCESVOL OVER OP NIEUW EPD 2019-07-02T10:07:29+00:00

Project Description

GGNet heeft in 2017 besloten om een nieuw EPD in te voeren. Daarmee zijn zij een van de eerste geïntegreerde GGZ-instellingen die deze beslissing hebben genomen. Het EPD mijnQuarant is vervangen door het  EPD User van Impulse. Naar verwachting zullen de komende jaren meerdere geïntegreerde GGZ-instellingen volgen en ook de overstap maken naar een nieuw EPD.

GGNet heeft Beter Healthcare benaderd om hen te ondersteunen bij dit uitdagende project. Wij hebben GGNet geadviseerd en ondersteund op diverse vlakken:

  • Allereerst hebben wij samen met GGNet gekeken naar procesverbeteringen;
  • Wij hebben het operationeel beheer van mijnQuarant tijdens de projectfase ondersteund;
  • Vanaf het begin was het duidelijk dat conversie een van de belangrijkste onderdelen van het project was. Wij hebben meegedacht over de conversiestrategie en ondersteund in de uitvoering en bij de testwerkzaamheden;
  • Tevens hebben wij geholpen bij het inrichten en testen van koppelingen via Cloverleaf® naar ZorgDomein, ZorgMail en Vektis;
  • Ook is er ondersteuning geboden bij de aanpassingen van werkinstructies en communicatie;
  • Tenslotte hebben wij GGNet geadviseerd en ondersteund bij de livegang.

Op dit moment houdt Beter Healthcare zich nog bezig met de nazorg op facturatie en declaratie. Daarnaast wordt de implementatie van nieuwe releases gecoördineerd en wordt er middels impact analyses gekeken of deze geïmplementeerd kunnen worden of dat hiermee gewacht moet worden. Er zijn uitgebreide testscripts geschreven door Beter Healthcare voor het testen van nieuwe releases of hotfixen.

De concrete resultaten: een succesvolle datamigratie en livegang met goed werkende koppelingen naar ZorgDomein, Vektis, Zorgmail en EVS. Daarnaast was er direct na de implementatie al  een sterke vermindering van uitval (van 10-30 per week naar 1-2 per week)! Wij danken GGNet en leveranciers voor de goede samenwerking in dit project.

Onze adviseurs hebben inhoudelijke kennis over alle in de GGZ relevante EPD-systemen en e-health oplossingen. Wij kunnen u helpen op het gebied van de totstandkoming van een digitale strategie, de selectie en implementatie van nieuwe oplossingen en het beheer en de optimalisatie van huidige oplossingen.