Project omschrijving

Beter Healthcare heeft, net als in 2017, voor Zorgvisie een overzicht gemaakt van de EPD/dossier-leveranciers binnen de Nederlandse GGZ. Dit jaar is in het overzicht, voor het eerst, een onderscheid gemaakt tussen verschillende subbranches binnen de GGZ. Dit levert interessante verschillen op.

De Nederlandse GGZ-sector is heterogeen van aard. Binnen de sector kunnen verschillende branches worden onderscheiden. Naast de GGZ-instellingen zijn er bijvoorbeeld organisaties gericht op forensische zorg (FPC/FPK/FPA), Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW), psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen (PAAZ/PUK) en een groot aantal kleinschalige praktijken. Ieder van deze branches heeft haar eigen specifieke kenmerken. In hoeverre zijn deze verschillen ook te herkennen in het marktaandeel van de EPD-leveranciers in deze branches?

New call-to-action