LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE VAN GS1 TOT LIR

/LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE VAN GS1 TOT LIR
LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE VAN GS1 TOT LIR 2019-08-01T14:19:37+00:00

Project Description

Wet- en regelgeving zorgt ervoor dat informatiestromen steeds meer horizontaal in ketens verlopen, in plaats van decentraal op afdelingsniveau. Een sprekend voorbeeld is de recente wetgeving rondom de registratie van implantaten in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Hoewel dit in eerste instantie het ‘zoveelste’ register lijkt te zijn, is de bron van de te verzamelen data verdeeld over de logistieke keten. Samenwerking binnen het ziekenhuis over afdelingen, tussen zorg en bedrijfsvoering en buiten het ziekenhuis met producenten en het Ministerie van VWS is essentieel om een proces te kunnen realiseren dat toekomstbestendig is op het vlak van gegevensuitwisseling.

Beter Healthcare geeft u met deze whitepaper meer inzicht in de aspecten rondom logistieke integratie en de toegevoegde waarde van GS1 in dit proces. Wij wensen u veel leesplezier ondersteunen u graag bij het realiseren van uw strategische doelstellingen!

Logistieke_ketenintegratie_GS1_LIR