LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE VAN GS1 TOT LIR

/LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE VAN GS1 TOT LIR
LOGISTIEKE KETENINTEGRATIE VAN GS1 TOT LIR 2019-06-12T15:47:06+00:00

Project Description

Wet en regelgeving zorgt ervoor dat informatiestromen steeds meer horizontaal in ketens verlopen in plaats van decentraal op afdelingsniveau. Een sprekend voorbeeld is de recente wetgeving rondom de registratie van implantaten in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Hoewel dit in eerste instantie het zoveelste register lijkt te zijn is de bron van de te verzamelen data verdeeld over de logistieke keten. Samenwerking binnen het ziekenhuis over afdelingen en tussen zorg en bedrijfsvoering, en buiten het ziekenhuis met producenten en het Ministerie van VWS is essentieel om hiervoor een proces te realiseren wat op het vlak van gegevensuitwisseling toekomstbestendig is.

Beter Healthcare geeft u met deze whitepaper meer inzicht in de aspecten rondom logistieke integratie en de toegevoegde waarde van GS1 in dit proces. Wij wensen u veel leesplezier ondersteunen u graag bij het realiseren van uw strategische doelstellingen!

Logistieke_ketenintegratie_GS1_LIR