Project omschrijving

Sinds oktober 2012 specialiseert Beter Healthcare zich in advisering, (her)implementatie en projectmanagement van business- en zorgprocessen voor healthcare-organisaties. De focus hierbij ligt met name op het primaire zorgproces, het administratieve proces en de ondersteunende informatietechnologie. Wij zijn dan ook trots dat het Zuyderland Medisch Centrum een van onze projectleiders, Robert de Vries, heeft gevraagd om leiding te geven aan het nieuw te realiseren laboratorium op de locatie Sittard/Geleen.

De geschiedenis rondom dit project gaat terug naar 2015: het Orbis Medisch Centrum in Sittard/Geleen en het Atrium ziekenhuis in Heerlen fuseerden. Vervolgens is er in 2019 het besluit genomen om een nieuw centraal laboratorium te realiseren naast het ziekenhuis op de locatie Sittard/Geleen. In dit gebouw wordt de functie van het Klinisch Chemisch Hematologie laboratorium en het laboratorium voor de Medische Microbiologie en Immunologie op één locatie samengevoegd. Daarnaast wordt er één laboratorium gerealiseerd voor de moleculaire diagnostiek, waar ook de pathologie in participeert. Op de locatie in Heerlen komt tenslotte een satellietlab specifiek voor tijd kritische analyses.

In 2020 is gestart met de realisatie. Collega Robert de Vries is als projectleider verantwoordelijk voor de planning, inrichting, inhuizing en verhuizing van de twee laboratoria van het Zuyderland Medisch Centrum naar het nieuw te realiseren gebouw op de locatie Sittard/Geleen. Robert is in zijn rol:

  • Aanspreekpunt namens de laboratoria voor het bouwteam betreffende realisatie en de functie van ruimtes;
  • Coördinator voor de verschillende werkgroepen betreffende de inrichting van het gebouw en realisatie van nieuwe apparatuur en analysestraten, met name de planning en afhankelijkheden (inhuizing);
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van een gevalideerd verhuisplan voor de verhuizing van alle bestaande apparatuur en de ingebruikname hiervan.

Naast het verhuizen van de bestaande apparatuur, is er ook gekozen voor vergaande automatisering door het aanschaffen van drie analysestraten voor het Klinisch Chemisch Hematologie laboratorium en Total Lab Automation voor de Medische Microbiologie. Hierbij worden een groot aantal analyses gecombineerd in een straat waarbij, afhankelijk van de gewenste analyse, per monster de routing en analyse door de straat volledig automatisch verwerkt worden. Bij deze analysestraten zal in de toekomst worden samengewerkt tussen analisten van zowel het Klinisch Chemisch Hematologie laboratorium als de Medische Microbiologie. Dit betekent een herinrichting van diverse werkprocessen, een project waar Beter Healthcare ook bij ondersteunt.

De huidige laboratoria zijn alle geaccrediteerd bij de Raad van Accreditatie (RvA). Om ervoor te zorgen dat het Zuyderland Medisch centrum blijft voldoen aan alle accreditatie-eisen welke gesteld worden, is hiervoor een aparte beleidsrichtlijn (BR-011 [Art.18]) opgesteld waarin op diverse aspecten getoetst wordt of alle lab processen geborgd blijven gedurende de verhuizing en ingebruikname.

Op dit moment is de bouw van het laboratorium vrijwel afgerond. De komende maanden zal het gebouw verder worden ingericht en zullen de nieuwe analysestraten gerealiseerd worden. Na een periode van training en validatie zal medio maart de verhuizing plaatsvinden en het nieuwe gebouw volledig in gebruik genomen worden.

Uiteraard is de realisatie van een dergelijk project teamwork. De medewerkers van het Zuyderland, van zowel het Laboratorium, Logistiek, Bouw en ICT en de verschillende toeleveranciers werken in nauw verband samen om vorm te geven aan het lab van de toekomst. Beter Healthcare is trots om hier een bijdrage aan te mogen leveren.