SUCCESVOLLE 1E EDITIE BETER PLANNING ROUND TABLE

/SUCCESVOLLE 1E EDITIE BETER PLANNING ROUND TABLE
SUCCESVOLLE 1E EDITIE BETER PLANNING ROUND TABLE 2019-11-15T10:12:36+00:00

Project Description

Op donderdag 31 oktober 2019 vond de eerste editie van de Round Table Beter Planning plaats. Het thema van de discussie was ‘Beter Planning: hoe kan op basis van gegevens in het EPD de poli-planning geoptimaliseerd worden?’. Aan de hand van een aantal stellingen werd de discussie geleid en werden waardevolle ervaringen en ideeën uitgewisseld. De problematiek is vergelijkbaar over alle organisaties heen. In dit nieuwsbericht een kleine greep uit de discussies. 

‘Als we het met cijfers kunnen onderbouwen, is de meerderheid ervan overtuigd dat de planning moet veranderen’. 

“Cijfers vormen slechts de start van een discussie” is één van de antwoorden op de stelling: ‘Als we het met cijfers kunnen onderbouwen, is de meerderheid ervan overtuigd dat de planning moet veranderen’Aan de hand van de stelling wordt gesteld dat artsen de ervaren planningsproblematiek gestaafd willen zien met cijfers. Echter, worden deze cijfers als onbetrouwbaar verklaard wanneer deze niet overeenstemmen met hun verwachtingen. Toch zijn cijfers belangrijk: zij vormen de voorwaarden om gesprekken over het verbeteren van de planning met elkaar aan te gaan. Maar welke cijfers vormen dan de doorslag? De productiecijfers of de wachttijden/toegangstijden voor de patiënten? Uit de discussie valt op te maken dat hier de meningen over verschillen, zelfs binnen hetzelfde specialisme.  Als mogelijke oplossing wordt het gebruik van zorgpaden genoemd; hier kan meer op worden ingezet. Dit maakt het plannen eenvoudiger en zal leiden tot kortere wachttijden, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van de productie.  

‘De planning op mijn polikliniek is zo ingewikkeld  dat alleen de medewerkers van mijn polikliniek ​afspraken kunnen inplannen’. 

Men is verdeeld over bovenstaande stelling. Eén van de deelnemers vertelt over de implementatie van ZorgDomein (en de koppeling met het EPD), waardoor huisartsen in staat zijn om meer dan 65% van de Nieuwe Patient (NP)-afspraken in te plannen in het EPD. De Controle Patiënt (CP)-afspraken worden in deze organisatie door patiënten zelf ingepland.

Afgevaardigden van een oncologie/hematologie afdeling zijn het eens met de stelling. Zij hebben te maken met complexe kuren die kunnen veranderen (bijvoorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek) en dus moeilijk in te plannen zijn zonder expliciete kennis. Overboeken en creatief schuiven binnen volle schema’s is hier heel normaal. 

Ook het gebruik (of juist het niet gebruiken) van de autoplanner komt aan bod. Er wordt nog veel handmatig gepland en er wordt lang niet door iedereen op de door het EPD voorgestelde tijdsloten vertrouwd. Voor sommige specialismen zou dit terecht kunnen zijn, maar de algemene mening is dat hier meer gedaan kan worden aan de inrichting van de afspraaktypes, combinatieafspraken of aan training. Dit maakt het ook mogelijk dat patiënten een (groter) deel van de afspraken via het patiëntenportal zelf kunnen plannen. Iets om in de eigen organisatie te gaan bespreken. 

 Wat neem je mee naar huis? 

Aan het einde van de middag werd aangegeven dat de discussie zeer waardevol was en waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Een groot aantal onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de Round Table leverden food for thought.

Wil je meer weten over het laten plannen van afspraken door patiënten (via het patiëntenportal), verwijzers (via ZorgDomein), of het optimaliseren van de hele poli planning aan de hand de cijfers? 

Neem dan contact met ons op via info@beterhealthcare.nl!