Op 29 november 2020 is Cliniques Universitaires Saint-Luc (CuSL) in Brussel succesvol live gegaan met het elektronisch patientendossier (EPD) van Epic. Cliniques Universitaires Saint-Luc is het eerste ziekenhuis ter wereld dat een Franstalige versie van Epic heeft geïmplementeerd. Beter Healthcare heeft hen mogen begeleiden bij de implementatie hiervan.

Cliniques Universitaires Saint-Luc is het eerste Belgische ziekenhuis dat met Epic software werkt. Voorheen werden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd middels ruim 400 diverse, losse applicaties. Doordat informatie hierdoor decentraal opgeslagen werd, was het voor zorgverleners niet altijd mogelijk om de meest recente informatie in te zien op het juiste moment. Met de implementatie van Epic heeft Cliniques Universitaires Saint-Luc nu één geïntegreerd, geautomatiseerd patiënttraject en patiëntendossier. Dit is een mijlpaal in de digitalisering van de zorg en in het beheren van gezondheidsinformatie in België.

Deze implementatie betekent ook een grote verandering in de werkwijze en werkstromen van Cliniques Universitaires Saint-Luc. Omdat er nu gewerkt wordt met één geïntegreerd systeem, dient alles hierin geregistreerd te worden. Elke applicatie binnen Epic is verantwoordelijk voor hun eigen workflows. Deze dienen goed op elkaar te zijn afgestemd om de activiteiten juist vast te kunnen leggen in het systeem. Het is dan ook van belang dat alles goed met elkaar is verbonden. Dit betekent dat er minder op papier en méér digitaal geregistreerd wordt. Dit zorgt ervoor dat medische informatie gestructureerd verzameld wordt en er accuratere rapportages gemaakt kunnen worden.

De oorspronkelijke go-live kon wegens de corona-uitbraak in juni helaas geen doorgang vinden en werd uitgesteld tot november. Maar men ging niet bij de pakken neerzitten: deze tijd werd gebruikt om optimalisatietaken op te pakken om zo een nóg betere inrichting te realiseren dan voorheen gepland was. Tevens werden er ruim 5000 medewerkers uitgebreid opgeleid voor de go-live in november. De go-live is, ondanks de coronamaatregelen, soepel verlopen. Bijzonder was het wel nu er geen support geleverd kon worden door andere Epic-ziekenhuizen uit buurlanden. Uiteindelijk is de floor support door interne projectteams in goede banen geleid.

De consultants van Beter Healthcare hebben tijdens dit project ondersteuning geboden op het gebied van managementrapportage, radiologie, integratie en medicatie. Bij het medicatieteam heeft Beter Healthcare geholpen om de medicatierecords in de database te bouwen en te valideren. Tevens hebben onze consultants een bijdrage geleverd aan de medicatie-opzet welke kan worden gebruikt tijdens spoedgevallen en operaties. Daarnaast zijn in samenwerking met diverse artsen en apothekers protocollen en therapieplannen gevalideerd.

Wij danken Cliniques Universitaires Saint-Luc voor het vertrouwen en feliciteren hen met deze geweldige prestatie!