TIE TJEE TREEDT TOE ALS PARTNER BIJ BETER HEALTHCARE

/TIE TJEE TREEDT TOE ALS PARTNER BIJ BETER HEALTHCARE
TIE TJEE TREEDT TOE ALS PARTNER BIJ BETER HEALTHCARE 2019-02-11T10:28:42+00:00

Project Description

Rosmalen, 11 februari 2019 – Tie Tjee (58) wordt per 1 maart 2019 aangesteld als partner bij Beter Healthcare. Met de komst van Tie Tjee zal Beter Healthcare zich nog sterker kunnen richten op gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.

 Tie Tjee neemt meer dan 25 jaar ervaring in de zorgsector mee naar Beter Healthcare op uiteenlopende domeinen, zoals de farmaceutische industrie, eHealth, EPD, VNA/PACS en Regio-ontwikkeling. Daarnaast is Tie Tjee onder andere voorzitter van IHE Nederland. IHE Nederland heeft als doel om binnen de zorg, door middel van zorg- en ICT standaarden, integratie en interoperabiliteit tussen hardware en software te realiseren.
Binnen Beter Healthcare zal Tie zich onder meer richten op uitwisseling van gegevens binnen en tussen (zorg)organisaties en met patiënten. Communicatie en gegevensuitwisseling in de zorgsector is een zeer actueel onderwerp. De Kamerbrief van minister Bruins, die in december 2018 verscheen, waarin wetgeving wordt aangekondigd voor het afdwingen van data uitwisseling is daar een duidelijk voorbeeld van.

Barend de Jager en Paul Zincken, beide partner bij Beter Healthcare: “We zijn er trots op dat Tie Tjee zich aan Beter Healthcare verbindt. Met zijn komst zijn we nog beter in staat om organisaties het best passende advies te geven op het gebied van zorgcommunicatie.”
Ook Tie Tjee verheugt zich op zijn komst naar Beter Healthcare. “Ik kijk er naar uit om Beter Healthcare haar snel verworven, stevige positie in de zorgsector te versterken, verbreden en naar hogere strategische niveaus  te brengen. Er ligt een goede, gezonde basis voor verdere groei.”

Sinds oktober 2012 specialiseert Beter Healthcare zich in advisering, (her)implementatie en projectmanagement van business- en zorgprocessen voor zorgorganisaties. Één van de speerpunten van Beter Healthcare is zorgcommunicatie, oftewel gegevensuitwisseling in de zorg. Zie voor meer informatie: www.beterhealthcare.nl

Zie hier het artikel gepubliceerd in Skipr.