UMCG IMPLEMENTATIE EPD VAN EPIC

/UMCG IMPLEMENTATIE EPD VAN EPIC
UMCG IMPLEMENTATIE EPD VAN EPIC 2019-07-11T17:02:50+00:00

Project Description

In het voorjaar van 2016 startte UMCG met de implementatie van het EPD van Epic. Het programma stond gepland over meerdere jaren, verdeeld in 2 fases. De eerste fase ‘plateau 1’ is in maart 2018 afgerond en had als doelstelling ‘basis op orde’. Deze doelstelling was het tijdig volledig vervangen van het voormalige EPD. Met de start van ‘plateau 2’ is de doelstelling veranderd in ‘verbreden en verdiepen’. Hierbij staat de implementatie van nieuwe Epic modules centraal, samen met het verder uitrollen en optimaliseren van de eerder geïmplementeerde modules.

Beter Healthcare heeft het UMCG met de implementatie van het EPD van Epic ondersteund in diverse rollen:

  • EPD-expert/coördinator (inrichtingsspecialist/projectleider);
  • Projectleider Omschakelweekend;
  • Programmamanager.

EPD-expert en coördinator als meewerkend voorman

De Beter Healthcare consultants die betrokken zijn bij de implementatie op projectgroep niveau zijn gecertificeerd in meerdere Epic modules en hebben verschillende ervaringen opgedaan bij implementaties van Epic in andere ziekenhuizen. De uitgebreide parate kennis en de lessons learned vanuit de andere implementaties zorgden ervoor dat het wiel door de UMCG-projectgroepen niet opnieuw uitgevonden hoefde te worden. De consultants coachten en stuurden de projectgroepen aan en dienden vaak als vraagbaak.

Planning op de minuut

De projectleider Omschakelweekend heeft zich vooral beziggehouden met het organiseren, en vaak op de minuut alle (min of meer technische) activiteiten voor, tijdens en na de Go-Live van het EPD. Hierbij moet gedacht worden aan het uitzetten van uitgefaseerde systemen en bijbehorende koppelingen met het oude EPD en het aanzetten van nieuwe koppelingen met systemen die blijven bestaan.

Monitoren, bijsturen en relaties onderhouden met andere programma’s

De programmamanager die Beter Healthcare leverde heeft jarenlange ervaring met meerdere Epic implementaties op niveau van programmadirectie en stuurgroep. Onder de uitgevoerde activiteiten viel het aansturen van de projectgroepen, het monitoren van de voortgang en bijsturen waar nodig, het onderhouden van contacten met Epic en de relaties met overige programma’s waar de EPD-implementatie op een of andere manier afhankelijkheden mee had.

Op 2 december 2018 is het UMCG succesvol live gegaan met het nieuwe EPD: op tijd en binnen budget. Wij zijn blij en trots dat wij deel uit hebben mogen maken van dit traject en dat we met onze kennis en ervaring ons steentje bij hebben kunnen dragen. Op dit moment maakt een aantal van onze consultants ook deel uit van plateau 2 van het EPD-programma.