VERSNELLING EHEALTH IN DE GERIATRISCHE REVALIDATIE ZORG

/VERSNELLING EHEALTH IN DE GERIATRISCHE REVALIDATIE ZORG
VERSNELLING EHEALTH IN DE GERIATRISCHE REVALIDATIE ZORG 2019-12-04T15:42:20+00:00

Project Description

De zorgkosten en de arbeidskrapte in de gezondheidssector stijgen. De druk op het Nederlandse zorgsysteem neemt hierdoor toe en vraagt om veranderingen in de wijze waarop de huidige zorg wordt aangeboden. De inzet van eHealth – het gebruik van nieuwe technologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren – kan positief bijdragen aan het realiseren van deze veranderingen. Ook binnen de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) vinden talrijke eHealth-trajecten plaats. Maar waar blijft de kennis over de aanpak van eHealthprojecten?
Beter Healthcare analyseerde de beschikbare wetenschappelijke literatuur en verzamelde ervaringen van GRZ-organisaties en innovatiepartners. Op basis hiervan zijn de versnellende factoren voor het succesvol toepassen van eHealth in de GRZ verzameld: de ‘ingrediënten’. Deze ingrediënten zijn geordend op basis van het lagenmodel van Nictiz en vervolgens in een door brancheorganisatie Actiz gefaciliteerde workshop door experts gevalideerd. Door de ‘ingrediënten’ te faseren is vervolgens een handreiking voor de succesvolle aanpak van eHealth-trajecten in de GRZ opgesteld: het ‘recept’. Lees er meer over in onze whitepaper!

Versnelling eHealth in de Geriatrische Revalidatie Zorg