VIPP 5 IS BEKEND

VIPP 5 IS BEKEND 2020-02-13T16:56:45+00:00

Project Description

De meeste instellingen hebben de VIPP-doelstellingen reeds behaald. Momenteel leveren de laatste ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen de benodigde inspanningen om aan de VIPP-doelstellingen te voldoen. Inmiddels is de nieuwe subsidieregeling VIPP 5 gepubliceerd in de Staatscourant en zijn de kaders vastgesteld.

De doelgroep bestaat uit alle instellingen die medisch specialistische zorg leveren (inclusief de audiologische centra en exclusief de GGZ-instellingen). De scope van de VIPP 5 regeling zal onder andere komen te liggen op de informatie-uitwisseling tussen de zorginstelling en een PGO van de patiënt én de uitwisseling tussen instellingen onderling.

Het programma wordt wederom opgebouwd uit een aantal modules waar subsidiegelden voor aangevraagd kunnen worden. Binnen deze regeling stelt het VWS voor de jaren 2020, 2021 en 2022 per module subsidie beschikbaar, waarbij module 1 en 3 als verplicht zijn gesteld en voor module 2 optioneel gekozen kan worden.

 • Module 1: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel.
  • Deadline versneld:        31-05-2021
  • Deadline regulier:         31-12-2021
 • Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.
  • Deadline:                         31-12-2022
 • Module 3: De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.
  • Deadline:                         31-12-2022                      

De subsidie aanvraag kan vanaf 1 maart 2020 worden ingediend en moet uiterlijk 30 april 2020 zijn ontvangen. Elke aanvraag die daarna binnenkomt wordt afgewezen.

Wederom dient er door middel van een IT-assesment aan te worden getoond of de module is uitgevoerd en de resultaten voldoen aan de bijbehorende normen en standaarden. De audit moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke IT-auditor die ingeschreven staat in het register van gekwalificeerde IT-auditors. Beter Healthcare kan u ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de plannen.

Meer informatie of vragen rondom de VIPP5 regeling? Wij staan u graag te woord.
Neem contact met ons op!

Bron: NVZ / Staatscourant 7935