/VIPP CARE
VIPP CARE 2019-07-02T09:31:24+00:00

VIPP Thuiszorg, Ouderenzorg, Chronisch zieken en Gehandicaptenzorg

De rol van de cliënt in zijn of haar eigen zorgproces verandert door een toenemende behoefte aan eigen regie. De klant wordt zorgregisseur door de opkomst van cliëntportalen en PGO’s. Hierdoor is een betrouwbare en efficiënte informatie-uitwisseling tussen de diverse betrokkenen en tussen verschillende applicaties van essentieel belang geworden. Het ministerie van VWS ontwikkelt hiervoor twee subsidieregelingen in het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Stimuleringsregeling e-health Thuis

Deze regeling heeft als doel het gebruik van e-health toepassingen op te schalen en te borgen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ter voorbereiding op de Stimuleringsregeling e-health Thuis heeft een brede consultatie plaatsgevonden. De input daaruit wordt verwerkt in de regeling. In de tweede helft van september 2018 wordt de conceptregeling ‘e-health thuis’ voorgelegd ter consultatie.

VIPP Care ‘InZicht’: proeftuinen in november van start

‘InZicht’: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling voor de Care (ouderenzorg, zorg voor chronisch zieken en de gehandicaptenzorg), heeft als doel alle cliënten in de langdurige zorg digitaal toegang te verlenen tot hun zorg- en medische gegevens en deze op te nemen in hun eigen Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Hierbij wordt het gebruik van MedMij standaarden gestimuleerd. Het streven van VWS is de regeling in november 2019 open te stellen voor deelname. Er is 90 miljoen euro beschikbaar, te verdelen over de VVT en de GHZ (over drie jaren).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Beter Healthcare specialiseert zich in projectmanagement, advisering en implementatie van (business en zorg)processen en software voor zorgorganisaties. Wij gaan leveranciersonafhankelijk te werk, omdat voor ons de beste oplossing vooropstaat. Naast kennis van de zorg hebben wij ook uitgebreide productkennis in huis van de gangbare ECD’s binnen de Care, zoals mijnCaress, ONS, Cura, QIC, Lable Care, Plancare, Pluriform Zorg, Puur en Vitalhealth. Dit maakt ons bij uitstek geschikt om uw organisatie te ondersteunen bij het realiseren van uw VIPP-doelstellingen.

U kunt ons onder andere inschakelen voor:

  • Nulmetingen;
  • Advisering;
  • Bepalen gewenste situatie;
  • Projectmanagement.