/VIPP ZIEKENHUIZEN
VIPP ZIEKENHUIZEN 2019-07-02T09:11:18+00:00

Beter Healthcare onderzoekt de voortgang van VIPP-doelstellingen voor ziekenhuizen

Door het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen (VIPP 1), revalidatie centra en categorale instellingen (VIPP 2) in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Op deze wijze wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. Denk hierbij aan lab- of andere onderzoek uitslagen, specialisten-brieven en medicatiegegevens. Hiermee kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de dokter en zal deze beter geïnformeerd zijn over zijn/haar gezondheid. De dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen in behandeltrajecten. Daarnaast zal een arts zich, met de beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens, beter kunnen voorbereiden op het bezoek van de patiënt.

Standaarden

VIPP sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Dat betekent dat er in dit programma geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld, maar dat wordt aangesloten bij landelijke standaarden, waaronder:

  • Basis Gegevensset Zorg (BGZ) (programma registratie aan de bron);
  • Standaarden medicatie-proces (programma medicatieproces);
  • Standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij-programma).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Beter Healthcare specialiseert zich in projectmanagement, advisering en implementatie van (business- en zorg)processen en software voor zorgorganisaties. Naast kennis van de ziekenhuiszorg, hebben wij ook uitgebreide productkennis in huis van EPD’s zoals Epic, HiX, xCare en i.s.h.med. Dit maakt ons bij uitstek geschikt om uw organisatie te ondersteunen bij het realiseren van uw VIPP-doelstellingen.

U kunt ons onder andere inschakelen voor:

  • Advisering;
  • Bepalen gewenste situatie;
  • Projectmanagement;
  • Inhoudelijke productkennis.