/ZICHT OP INZICHT
ZICHT OP INZICHT 2019-09-18T16:36:43+00:00

W I L T  U  S U B S I D I E  A A N V R A G E N  V O O R  D E  V I P P – C A R E ?

B E T E R   H E A L T H C A R E   K A N   U   H I E R B I J   O N D E R S T E U N E N !


Samenwerken voor digitale gegevensuitwisseling

VIPP regeling langdurige zorg
InZicht is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor de langdurige zorg (VIPP-Care). Binnen dit programma kan op dit moment subsidie worden aangevraagd voor twee modules: PGO en eOverdracht. De subsidieregeling kent drie fases: het maken van een contextanalyse, opstellen van een plan van aanpak, en aanvragen van subsidie voor implementatie van de modules. Aanvragen is mogelijk tot uiterlijk 1 december 2019.

Starten met PGO
De kernmodule van de VIPP regeling InZicht is de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is gericht op de uitwisseling van gegevens tussen cliënt en zorgprofessional. Voor de implementatie van een PGO is het belangrijk dat u alle medische gegevens eenduidig digitaal opslaat en ontsluit volgens MedMij-standaarden. Zo stelt u de gegevens beschikbaar voor de PGO van de cliënt.

Samenwerking in de regio
Voor de module PGO kunt u zelfstandig subsidie aanvragen als u wilt, maar voor de module eOverdracht kan dit alleen vanuit een samenwerkingsverband met minimaal vier deelnemers uit de langdurige en curatieve zorg. De hele zorgketen van de cliënt moet vertegenwoordigd zijn.

Zicht op InZicht

‘Zicht op InZicht’ is een dienst van Beter Healthcare om samen met u te komen tot een subsidieaanvraag en een samenwerkingsverband voor de VIPP-Care middels een kort en efficiënt initiatietraject. Bovendien kan Beter Healthcare u ondersteunen bij de uitvoer van de opgestelde plannen en implementatie van de betreffende modules. Zo helpen wij u om een succesvolle regionale samenwerking en gegevensuitwisseling op te zetten binnen de regeling VIPP-Care.