/ZICHT OP INZICHT
ZICHT OP INZICHT 2019-07-02T09:37:44+00:00

W I L T  U  S U B S I D I E  A A N V R A G E N  V O O R  D E  V I P P – C A R E ?

B E T E R   H E A L T H C A R E   K A N   U   H I E R B I J   O N D E R S T E U N E N !


Samenwerken voor digitale gegevensuitwisseling

VIPP regeling langdurige zorg
InZicht is het versnellingsprogramma gegevensuitwisseling langdurige zorg (VIPP-Care). Binnen dit programma kan subsidie worden aangevraagd voor drie modules: PGO, eOverdracht en Medicatieveiligheid. De subsidieregeling kent drie onderdelen: het maken van een analyse van de bedrijfsprocessen, opstellen van een plan van aanpak, en aanvragen van subsidie voor implementatie van de modules. De eerste subsidieronde start in juni 2019.

Starten met PGO
De kernmodule van de VIPP regeling InZicht is de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is gericht op de uitwisseling van gegevens tussen cliënt en zorgprofessional. Voor de implementatie van een PGO is het belangrijk dat u alle medische gegevens eenduidig digitaal opslaat en ontsluit volgens MedMij-standaarden. Zo stelt u de gegevens beschikbaar voor de PGO van de cliënt.

Samenwerking in de regio
De VIPP subsidie kan alléén worden aangevraagd vanuit een samenwerkingsverband met minimaal vier deelnemers uit de langdurige en curatieve zorg. De hele zorgketen van de cliënt moet vertegenwoordigd zijn. De deelnemers tekenen een intentieverklaring tot samenwerking en stellen een gezamenlijke visie op. Iedere organisatie dient tevens een stakeholder en ICT-analyse uit te voeren.

Zicht op InZicht

‘Zicht op InZicht’ is een dienst van Beter Healthcare om samen met u te komen tot een subsidieaanvraag en samenwerkingsverband voor de VIPP-Care middels een kort en efficiënt initiatietraject. Bovendien kan Beter Healthcare u ondersteunen bij de uitvoer van de opgestelde plannen en implementatie van de betreffende modules. Zo helpen wij u om een succesvolle regionale samenwerking en gegevensuitwisseling op te zetten binnen de regeling VIPP-Care.