Digitale informatie-uitwisseling wordt steeds belangrijker in de zorg

Zorginstellingen wisselen steeds vaker gegevens uit met andere zorginstellingen. Dit komt omdat de overheid verlangt dat informatie digitaal wordt overgedragen zoals de medische of verpleegkundige overdracht. Tevens wordt er door zorginstellingen samengewerkt in zorgketens om de kwaliteit van zorg te vergroten. Denk hierbij aan beelduitwisseling in oncologische netwerken of zorginformatie in chronische ketenzorg.  Naast regionale zorgcommunicatie worden, via het Landelijk Schakelpunt (LSP), gegevens ook landelijk uitgewisseld.

Om digitale gegevens beter te kunnen uitwisselen en zorgcommunicatie te bevorderen wordt er veelal samengewerkt in een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO). De RSO’s hebben als doel de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in de regio te verbeteren. Dit doen zij door het organiseren van elektronische informatie-uitwisseling en het leveren van een platformfunctie gericht op samenwerking. Vaak coördineren zij samenwerkingsprojecten in de regio en onderhouden zij contact met andere RSO’s. Naast de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in het land richt Beter Healthcare zich nadrukkelijk op RSO’s omdat zij een steeds belangrijkere rol spelen in het organiseren van zorgcommunicatie.

Beter Healthcare neemt in samenwerkingsopdrachten het primaire proces als uitgangspunt

Zorgcommunicatie projecten in de regio zijn vaak ingewikkeld omdat er meerdere zorgaanbieders en leveranciers bij betrokken zijn. Dat vraagt projectmanagers die de belangen en het politieke spel van stakeholders kennen. Beter Healthcare ondersteunt hier graag bij. Onze professionals zijn gewend om impactanalyses te maken en mogelijke samenwerking te vertalen naar bruikbare business cases.

Naast organisatie en proces komt er bij zorgcommunicatie ook techniek om de hoek kijken. Samenwerkingspartners moeten in staat zijn om de juiste informatie door te geven. Dit vraagt om kennis van informatiestandaarden zoals de Basisgegevensset Zorg (BGZ) en Zorg Informatiebouwstenen (ZIB). Daarnaast zijn hiervoor ook de juiste applicaties nodig die moeten zorgen voor de communicatie van deze informatie. De consultants van Beter Healthcare hebben kennis van de meest gebruikte applicaties in Nederland en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van zorgcommunicatie.