2020-07-22T15:00:28+02:00

DE PROFESSIONELE OMGEVING: DE INFORMATIEMANAGER ALS VERBINDER

Terug naar de tekentafel met de informatiemanager als verbindende factor: hij/zij vertaalt de behoeften van de zorgprofessional naar een digitaal zorglandschap. Actiz en VGN hebben hiervoor een handreiking opgesteld. Lees er meer over in deze tweede blog van onze collega Jeanne van Eert over de professionele omgeving.

2020-07-21T16:07:11+02:00

CAPACITEITSMANAGEMENT: DE CLIËNT CENTRAAL

Capaciteitsmanagement is een term die je de laatste jaren steeds vaker hoort in de zorg en focust zich op de (middel)lange termijn: kijken, anticiperen en bijsturen. Nedap Healthcare heeft als aanvulling op het ECD Ons én de roostermodule, een capaciteitsmanagement-module (Ons Capaciteitsmanagement) ontwikkeld. De module geeft een duidelijk en actueel beeld van de zorgvraag (en de veranderingen hierin) vergeleken met het aanbod (rekening houdend met deskundigheden, contracturen en afwezigheden). Meer weten? Lees hier ons volledige artikel.

2020-07-06T13:43:48+02:00

VAN ECD NAAR PROFESSIONELE OMGEVING: BEGIN BIJ DE BASIS

In de nabije toekomst is de uitdaging voor iedere zorgorganisatie de beweging te maken van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) naar de professionele omgeving. Het inzicht dat de professionele omgeving jou als organisatie kan geven, de weg naar een digitale landschap dat de zorgprofessional ondersteunt, is méér dan een digitale exercitie. Jeanne van Eert vertelt je meer over dit traject en waaróm het zo belangrijk is om te beginnen bij de basis.