2020-04-09T13:04:15+02:00

E-MAILEN IN DE ZORG: DOET U HET VEILIG?

Digitalisering van de zorg is de afgelopen weken in een stroomversnelling gekomen. Vanwege beperkingen om patiënten en collega’s nog fysiek te ontmoeten, zoeken zorgprofessionals naar mogelijkheden om digitaal te communiceren. E-mail biedt hierin een oplossing. Maar wat komt er allemaal kijken bij veilige uitwisseling van medische gegevens via e-mail?

2020-04-03T14:41:25+02:00

AANSLUITING LANDELIJKE BEDCAPACITEIT

De uitbraak van het coronavirus (covid-19) maakt duidelijk dat uitwisseling van bed-beschikbaarheid (inclusief IC-capaciteit) in de zorg van levensreddend belang kan zijn. Om te zorgen dat er een landelijke informatievoorziening van de bedcapaciteit is, heeft Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) besloten dat alle ziekenhuizen zich met spoed aan moeten sluiten op een landelijk systeem voor bedcapaciteit. Een van die systemen is 2TWNTY4. Lees meer hierover in dit artikel.

2020-03-27T16:36:05+02:00

INFECTIEPREVENTIE

Infectiepreventie is actueler dan ooit en heeft als doel het voorkomen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als medewerkers. Bij een crisis zoals de uitbraak van het coronavirus (Covid-19), ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot verbetering van de werkprocessen op dit gebied. Lees hier wat wij voor u kunnen betekenen.