LEVERANCIERS E-OVERDRACHT SORTEREN VOOR OP SAMENWERKING IN DE KETEN

LEVERANCIERS E-OVERDRACHT SORTEREN VOOR OP SAMENWERKING IN DE KETEN 2019-09-11T09:39:40+00:00

Project Description

Beter Healthcare heeft onderzoek gedaan naar de marktverdeling van leveranciers eOverdracht (zorgoverdracht) tussen ziekenhuizen en zorgorganisaties gericht op Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Daaruit blijkt dat leveranciers de functionaliteit uitbreiden om samenwerking in de keten mogelijk te maken. Daarbij hoort ook de uitwisseling van gestructureerde informatie.

De oplossing POINT van leverancier Linkassist heeft het grootste marktaandeel, maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van (beveiligde) mail. Daarnaast blijkt dat er steeds meer leveranciers zijn die eOverdracht operationeel hebben bij hun klanten. Verder zijn er leveranciers die zich specifiek richten op de 1e lijns verwijzing en overdracht van zorg tussen huisarts en thuiszorg.

Inleiding

Zorgoverdrachten, ook wel eOverdracht genoemd, zijn overdrachten van zorg die gedaan worden door verpleegkundigen tussen ziekenhuis (2e lijn) en VV&T-instellingen (3e lijn). Daarnaast vinden er zorgoverdrachten plaats in het kader van medisch specialistische verpleging thuis (MSVT).

De eHealth-monitor 2018 van Nictiz en Nivel toont aan dat binnen de ouderenzorg iets meer dan de helft  van de respondenten (56%) gebruik maakt van elektronische uitwisseling. In de ziekenhuisbranche geldt dit voor 75%. De conclusie van de eHealth-monitor 2018 over de uitwisseling van gegevens: focus op het uniform vastleggen van informatie, zorg dat deze informatie uitwisselbaar is en dat het voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Deze aanbeveling sluit aan bij de door het Informatieberaad opgestelde outcomedoelen: ‘gestandaardiseerde informatie-uitwisseling’ en ‘eenmalig vastleggen van gegevens’. Om deze reden heeft Beter Healthcare onderzoek gedaan naar leveranciers die eOverdracht kunnen ondersteunen en deze functionaliteit in productie hebben bij klanten.

Opzet van het onderzoek

Beter Healthcare heeft leveranciers die eOverdracht-functionaliteit aanbieden gevraagd om mee te werken aan een onderzoek. De deelnemers is gevraagd naar hun marktaandeel, mogelijkheden om informatie uit te wisselen en (toekomstige) functionaliteit(en). Onder een eOverdracht functionaliteit verstaan wij:

 • Aanvraag van (na)zorg vanuit ziekenhuis of 1e lijn bij VV&T-instelling (inclusief de communicatie tussen zorgvrager en zorgaanbieder);
 • Overzicht van capaciteit en wachtlijsten in de 3e lijn;
 • Overdracht van verpleegkundige zorg.

Conclusies van het onderzoek

Het onderzoek dat is uitgevoerd onder acht leveranciers van eOverdracht systemen en EPD/ECD’s heeft de volgende conclusies opgeleverd:

 • POINT is de meest gebruikte applicatie in ziekenhuizen;
 • Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van overdracht op papier, (beveiligde) mail en soms zelfs fax;
 • Meerdere leveranciers (Enovation, Forcare, Intersystems, KPN, Linkassist, Openline en ZorgDomein) bieden een eOverdracht functionaliteit aan die bij ziekenhuizen in gebruik is of op dit moment wordt geïmplementeerd;
 • EPD/ECD-leveranciers hebben uitwisseling van informatie op hun roadmap staan via eigen zorginfrastructuren of derden;
 • Wachtlijstfunctionaliteiten worden beperkt aangeboden: Calculus (van Topicus), POINT (van Linkassist) en Zorgspoor (van ZorgDomein);
 • Er zijn leveranciers die zich specifiek richten op de 1e lijns verwijzing tussen huisarts en VV&T (VIPLive, POINT en ZorgDomein);
 • Meestal vindt de zorgoverdracht plaats via ongestructureerde tekst zoals vrije tekst of PDF. Leveranciers benoemen dat zij berichtenstandaarden zoals HL7-FHIR en HL7-CDA ondersteunen om zo meer gestructureerde berichten te kunnen uitwisselen, maar dat klanten dit nog niet in gebruik hebben;
 • Het gebruik van Zorginformatiebouwstenen (ZIB) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt aangeboden door leveranciers om gegevens makkelijk te kunnen hergebruiken. Ook dit gebruiken klanten nog niet.

Overzicht van leveranciers die de applicatie in gebruik hebben bij minimaal 1 klant (tussen ziekenhuis en VV&T).
Functionaliteit is: Actief bij klanten (+)  Niet aanwezig (-)  Bevindt zich in Implementatiefase (i).

Ontwikkelingen

Uit de antwoorden van de leveranciers komen twee ontwikkelingen nadrukkelijk naar voren:

 1. Leveranciers sorteren voor op samenwerking binnen de keten en het communiceren van overdrachten in de regio:
  Dit blijkt door de uitbreiding aan functionaliteit binnen de applicatie en dat de functionaliteit ook gericht wordt op verwijzing en overdracht van en naar de huisarts. Daarnaast wordt communiceren via een XDS-netwerk gerealiseerd of is dat al mogelijk. Daarmee is de eOverdracht niet meer een losse functionaliteit, maar onderdeel van een grotere informatieketen.
 2. Leveranciers investeren in het implementeren van gestructureerde informatie:
  Voor hergebruik van informatie in de keten is dit wel noodzakelijk. Leveranciers zijn bezig met het communiceren van gestructureerde informatie of ze hebben dit reeds gerealiseerd. FHIR is een veel gebruikte berichtenstandaard die ingebouwd wordt. De praktijk zal uitwijzen of leveranciers er samen met zorgaanbieders in slagen om deze functionaliteit geïmplementeerd te krijgen. Leveranciers lopen hierdoor voor op wetgeving die in de toekomst gestructureerde gegevensuitwisseling zal verplichten.

 Over Beter Healthcare

Sinds oktober 2012 specialiseert Beter Healthcare zich in advisering, (her)implementatie en projectmanagement van business- en zorgprocessen voor healthcare-organisaties. Met ruim 60 medewerkers zijn wij actief binnen alle domeinen van de zorg. Eerder heeft Beter Healthcare marktonderzoek uitgevoerd naar leveranciers in een ander marktsegment, zie hier deze nieuwspublicaties in ZorgVisie van 2017 en 2018.

Zie hier het artikel gepubliceerd in Qruxx.