Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt opnieuw geld vrij te maken voor de succesvolle SET-subsidie. Met deze regeling, die eerder in 2019 en 2021 open stond voor aanvragen, komt een bedrag van 12,5 miljoen euro beschikbaar en staat open tot 31 december 2022.

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, maakte op 4 juli 2022 in een Kamerbrief bekend vol in te willen zetten op verdere digitalisering van de ouderenzorg. Deze digitalisering kan ver worden doorgevoerd in de thuissituatie (denk aan beeldbellen of monitoring op afstand), maar ook binnen zorginstellingen (denk hierbij aan de digitale nachtzusters). De (her)opening van de SET-subsidie is een stap in de goede richting om deze doelstelling te verwezenlijken.

De SET-subsidie

Het is fijn om zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te wonen. E-health toepassingen kunnen daarbij ondersteuning bieden. Denk hierbij aan e-health toepassingen zoals elektronische toedieningsregistratie (eTDR), medicatiecontrole, zorgdomotica, beeldzorg en e-mental health. Om deze reden is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) in het leven geroepen; deze subsidie is een kans en stimulans om de ambities op het gebied van e-health toepassingen in de thuissituatie te realiseren.

Bestaande e-health toepassingen kunnen met het gebruik van deze reguliere SET worden opgeschaald en geborgd binnen je zorgorganisatie. In het totaal is er 12,5 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen gedaan worden tot 31 december 2022. Meer informatie over de SET-regeling en aanvraag vind je hier.

Van visie tot praktijk

Naast de reguliere SET-subsidie, is er de SET-visievorming e-health. Is er binnen jouw zorgorganisatie nog geen gedragen visie over hoe e-health kan bijdragen aan jullie missie? Dan kom je als zorginstelling wellicht in aanmerking voor de SET-visievorming e-health. Indien je als organisatie voldoet aan de voorwaarden, kom je in aanmerking voor een subsidie tot een bedrag van 20.000 euro.

Samen op weg naar de (digitale) toekomst

Wil je graag gebruik maken van de SET-regeling om bepaalde e-health toepassingen te realiseren? Of weet je (nog) niet welke e-health toepassing(en) je als organisatie in wil zetten en hoe deze toepassingen het beste aansluiten op de strategie van je organisatie? Dan biedt deze subsidie uitkomst; het dekt de kosten van externe advisering en externe projectbegeleiding. Onze adviseurs ondersteunen graag, van advies tot en met subsidieaanvraag en implementatie van de e-health toepassingen. Samen borgen we de digitalisering binnen jouw zorgorganisatie. Neem contact met ons op, wij denken graag met je mee.