PATIENT JOURNEY MAPPING

/PATIENT JOURNEY MAPPING
PATIENT JOURNEY MAPPING 2019-03-29T12:30:34+00:00

Project Description

Bij een gesprek tussen arts en patiënt zal iedere arts aangeven dat de patiënt steeds belangrijker wordt. De zorg dient zich meer te richten op de persoonlijke behoefte en beleving van de patiënt, anders dan alleen op de medische handelingen die verricht dienen te worden om de kwaal te verhelpen. De patiënt wordt steeds vaker gezien als cliënt oftewel klant. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen steeds mondiger worden en willen deelnemen in de beslissingen die gemaakt moeten worden met betrekking tot de benodigde zorg. Maar welke belevingen spelen een rol bij deze cliënten?

Wat zijn hun behoeftes en hoe breng je deze in kaart? Dit is een stuk lastiger dan het in kaart brengen en oplossen van een kwaal. Hoe weet je of de patiënt tevreden is, wanneer deze tevreden is en hoe kun je de patiënt tevredenstellen? Eén goede manier om dit in beeld te brengen is het toepassen van patient journey mapping. Met behulp van deze methodiek kunnen de ervaringen van de patiënt in kaart worden gebracht en de bijbehorende gevoelens gewaardeerd worden. Hiermee wordt direct inzichtelijk waar verbetering mogelijk is.

Vervolgens kan een verbeteringstraject op die verbeteringspunten ingezet worden nadat een prioriteitsbepaling heeft plaatsgevonden. Ook komt een onderscheid tussen procesverbeteringen en praktische verbeterpunten, welke ieder een andere aanpak vergen. Periodiek wordt gekeken wat de verbeteringen opgeleverd hebben. Op deze manier ontstaat een lerende omgeving die de zorg voor de patiënt steeds weer verbetert.

Deze whitepaper legt uit hoe een patiënt journey mapping er in de praktijk uit kan zien en is bedoeld voor managers in de zorg die willen weten waar het zorgproces verbeterd kan worden om de patiënt zó meer tevreden te kunnen stellen.

New call-to-actionWhiterpaper Patient Journey Mapping

Kom naar het Care Festival op 16 mei in Utrecht!

Het Care Festival is een kennisevenement voor iedereen die graag op de hoogte wil blijven van de recentelijke ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg en jeugdzorg.

Meld je nu aan