PATIENT JOURNEY MAPPING

/PATIENT JOURNEY MAPPING
PATIENT JOURNEY MAPPING 2019-08-01T14:51:57+00:00

Project Description

Bij een gesprek tussen arts en patiënt zal iedere arts aangeven dat de patiënt steeds belangrijker wordt. De zorg dient zich meer te richten op de persoonlijke behoeften en belevingen van de patiënt, anders dan alleen op medische handelingen die verricht dienen te worden om een kwaal te verhelpen. De patiënt wordt steeds vaker gezien als cliënt, oftewel klant. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen steeds mondiger worden en willen deelnemen in de beslissingen die gemaakt moeten worden met betrekking tot de benodigde zorg, maar welke belevingen spelen een rol bij deze cliënten?

Wat zijn hun behoeften en hoe breng je deze in kaart? Dit is een stuk lastiger dan het in kaart brengen en oplossen van een kwaal. Hoe weet je of de patiënt tevreden is, wanneer deze tevreden is en hoe kun je de patiënt tevredenstellen? Eén goede manier om dit in beeld te brengen, is het toepassen van patient journey mapping. Met behulp van deze methodiek kunnen ervaringen van de patiënt in kaart worden gebracht en bijbehorende gevoelens gewaardeerd worden. Hiermee wordt direct inzichtelijk waar verbetering mogelijk is.

Vervolgens kan een verbeteringstraject op basis van de verbeterpunten ingezet worden, nadat een prioriteitsbepaling heeft plaatsgevonden. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen procesverbeteringen en praktische verbeterpunten, deze vergen ieder een andere aanpak. Periodiek wordt gekeken wat de verbeteringen opgeleverd hebben. Op deze manier ontstaat er een lerende omgeving die de zorg voor de patiënt steeds weer verbetert.

Deze whitepaper legt uit hoe patient journey mapping er in de praktijk uit kan zien en is bedoeld voor managers in de zorg die willen weten waar het zorgproces verbeterd kan worden om de patiënt op die manier meer tevreden te kunnen stellen.

New call-to-action