Project omschrijving

In het weekend van 30 oktober 2020 is de afdeling Klinische Pathologie in het Zuyderland live gegaan met het nieuwe laboratorium managementsysteem LMS 5. Beter Healthcare ondersteunde het ziekenhuis met de implementatie hiervan.

De implementatie van een dergelijke applicatie vergde door de maatregelen rondom de coronacrisis een andere aanpak. Veel werkzaamheden konden alleen remote uitgevoerd worden en tegelijkertijd werd het pathologielaboratorium verbouwd. Ondanks deze beperkingen is de livegang soepel verlopen. Door een gestructureerde aanpak en goede communicatie in de voorbereidende fase waren de taken en verantwoordelijkheden duidelijk en waren er weinig issues bij oplevering.

De implementatie betekende voor zowel het laboratorium als het secretariaat een grote verandering. Naast een nieuw Laboratorium Management Systeem (LMS) werd er ook een nieuwe MFN-koppeling (een actieve koppeling tussen de artsentabellen van het EPD met LMS 5) geïmplementeerd. Hierdoor hebben orders altijd een referentie en bron in LMS 5.

Voorheen werd binnen de Pathologie het LIMES systeem gebruikt ter ondersteuning van de laboratoriumwerkzaamheden en aanvullend het UDPS als systeem voor verslaglegging. Met LMS 5 wordt er gewerkt met één centrale applicatie. Een groot voordeel hiervan is dat medewerkers niet meer hoeven te schakelen tussen diverse systemen wat de efficiëntie bevordert. Ook in de huidige omgeving blijft er een koppeling met de Kern-UDPS bestaan. Deze zorgt voor de toegang tot de landelijke PALGA-databanken en ondersteunt hiermee het diagnostisch proces van de patholoog.

De maanden tijdens en na de zomervakantie zijn intensief gebruikt om de dataconversie voor te bereiden en uit te voeren, het ingerichte systeem uitgebreid te testen en de medewerkers op te leiden met de nieuwe werkwijze. Deze voorbereiding is essentieel gebleken om een soepele overgang naar LMS 5 mogelijk te maken.

Zuyderland aan het woord

Kees Machielsen, afdelingshoofd Klinische Pathologie bij het Zuyderland, geeft zijn complimenten aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de go-live: “De start van het project verliep minder soepel, mede door de coronacrisis. Tijdens de go-live waren wij met een grote groep aanwezig en hebben we samen hard gewerkt. Met de ondersteuning van alle key-users, analisten, pathologen, het secretariaat, ICT Zuyderland en de leverancier hebben wij samen een fantastisch resultaat bereikt.”

Bas Boonen, senior functioneel beheerder Pathologie bij het Zuyderland, is heel tevreden over het verloop van de go-live: “Door met zijn allen de schouders eronder te zetten, hebben wij samen een goede go-live geboekt.”

Roger Renkens, projectleider ICT: “Zelf kijk ik terug op een zeer prettige samenwerking tussen alle geledingen. Buiten het uitstellen van de go-live tot het najaar hebben we weinig problemen gekend.”

Hub Lahaye, sr. specialist technische infrastructuur: “Ik wil wel nog even laten weten dat ik onder de indruk ben van het verloop, organisatie en communicatie binnen het project.”

Toekomstgericht vervolgproject

Op locatie Sittard-Geleen realiseert Zuyderland momenteel de nieuwbouw van het nieuwe laboratorium. De ingebruikname van het laboratorium staat gepland voor het najaar van 2021. In het nieuwe gebouw zijn straks het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL), Medische Microbiologie, moleculaire diagnostiek en het apotheeklaboratorium gevestigd. Op de locatie in Heerlen blijft een satellietlaboratorium beschikbaar voor spoeddiagnostiek. Het nieuwe laboratoriumgebouw wordt de werkplek van ongeveer 350 medewerkers van Zuyderland.

Verder loopt momenteel de implementatie van het LAB 2.0 project waarin volledige digitalisatie van alle labapplicaties wordt gerealiseerd. Ook de pathologie wordt hiermee volledig gedigitaliseerd. Inmiddels is het project voor de implementatie van PACS ook van start gegaan. Vanaf 2021 kunnen pathologen de microscopie beelden ook digitaal bekijken. Beter Healthcare ondersteunt Zuyderland bij de realisatie van deze projecten.