Data Driven Healthcare is een congres dat jaarlijks wordt georganiseerd voor mensen die actief zijn voor en binnen de zorg, op het gebied van data gedreven werken. Op 24 mei j.l. stonden thema’s als elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, gepersonaliseerde zorgpaden, netwerkzorg en de kansen en uitdagingen van AI in de zorg centraal.

De energie en de wil om meer, beter én slimmer samen te werken in de zorg was voelbaar op het Data Driven Healthcare congres. Belangrijke ingrediënten voor de organisatorische transitie die terugkwamen zijn vertrouwen, beschikbaarheid van data, klein beginnen en tegelijkertijd groot denken. Zo kwamen de ontwikkelingen van data-uitwisseling in het algemeen aan bod, maar werd ook de focus gelegd op kleinere, specifieke verbeteringen die zorgorganisaties zelf en onderling nú al kunnen uitvoeren.

Data als drijfveer voor passende zorg vraagt om het combineren van gezondheidsinformatie met demografische en sociaaleconomische gegevens. Daarmee wordt het onder meer mogelijk om risicogroepen te identificeren en hen specifieke aanbevelingen te doen die de grootste impact op hun gezondheid zullen hebben. De beschikbaarheid van gegevens en digitale gegevensuitwisseling in de zorg is daarbij essentieel. Op het moment dat ook genomics data aan deze mix van informatiebronnen worden toegevoegd, worden de mogelijkheden voor verschuivingen van geprotocolleerde zorg naar échte personalisatie en passende zorg verder toereikend.

Voor deze digitale transitie is steeds meer mogelijk door innovatieve oplossingen op het gebied van onder meer elektronische gegevensuitwisseling, business en artificial intelligence en RPA. Deze trending topics in combinatie met de inspirerende sprekers en sessies, zorgde voor interessante ontmoetingen en gesprekken op de beursvloer en bij de stand over (nieuwe) ontwikkelingen. Met deze informatie kunnen we samen aan de slag!