In september 2023 vond het inspirerende tweedaagse programma van de IHE-Europe Experience Days plaats in Rennes (Frankrijk), in dezelfde week als de IHE Connectathon. Het thema “transformeren van de gezondheidszorg door interoperabiliteit, met veilige, gestructureerde en omvangrijke gegevensuitwisseling” stond tijdens deze dagen centraal. Consultant Cevin Krooneman was hier namens Beter Healthcare bij aanwezig.

Tijdens de IHE Experience Days werden diverse presentaties gegeven en waren er verschillende panels en gedachtewisselingen met deelnemers van het congres. Gedurende het congres werd het duidelijk dat IHE een toenemende prominente rol krijgt binnen diverse zorgdomeinen, maar ook delen van de wereld. Denk hierbij aan de ontwikkelingen in Europa omtrent de European Health Data Space (EHDS), waarbij er samen wordt gewerkt aan internationale interoperabiliteit. Ook in andere delen van de wereld worden stappen gezet naar interoperabiliteit met gebruik van IHE-profielen en -standaarden.

Hoewel er deze dagen veel informatie werd gedeeld, kwamen tijdens de presentaties een aantal onderwerpen duidelijk naar voren:

  1. Interoperabiliteit is een governance uitdaging. Goede afspraken zijn essentieel om data effectief te kunnen delen;
  2. Maak gebruik van bestaande (IHE-)standaarden, probeer niet als land of regio het wiel opnieuw uit te vinden;
  3. Continu (blijven) testen is een vereiste. Dit doe je in verschillende stadia: bij het ontwikkelen van software, maar ook in live-situaties door middel van connectathons;
  4. De kwaliteit van data blijft een uitdaging. Uitwisseling van data valt of staat met correcte registratie in bronsystemen.

Gelijktijdig met de IHE Experience Days werd ook de uitgebreide IHE Connectathon georganiseerd. Dit was erg inspirerend om te zien, en daarbij komt ook het besef dat we in Nederland nog grote stappen moeten zetten. Tientallen leveranciers waren aanwezig om gezamenlijk integraties te testen. Dit zorgt ervoor dat software aangepast kan worden op basis van deze bevindingen en interoperabiliteit tussen systemen continu verbeterd wordt.

Kortom waren het dagen vol interessante sessies, ontmoetingen en gesprekken die een goede basis vormen om samen verder invulling te geven aan juiste gegevensuitwisseling.