Artificial Intelligence

Wereldwijd is Artificial Intelligence (AI) in opkomst, en veel ziekenhuizen en zorginstellingen denken erover na hoe ze dit kunnen inzetten. Doe je dit als zelf of implementeer je systemen van leveranciers? En hoe houd je centraal zicht op wat er op diverse afdelingen gebeurt? In ziekenhuizen loopt veelal de afdeling radiologie voorop en is al bezig met implementatie van AI via algoritmen die worden meegeleverd door de PACS leverancier. Echter is het gebruik van EPD of ZIS data in soortgelijke toepassingen schaarser.

AI staat ook wel bekend als kunstmatige intelligentie of Machine Learning. Het biedt veel mogelijkheden tot betere zorg: denk hierbij aan het voorspellen van (Intensive Care-) heropnames en ondersteunen van radiologen bij het detecteren van uitzaaiingen.
Beter Healthcare ziet ook veel mogelijkheden tot efficiënter werken en verminderen van de registratielast – en deze mogelijkheden zijn vaak laagdrempeliger. Zo kan AI worden ingezet voor het opsporen van gemiste Intercollegiale Consulten (ICCs). Ook voor andere DBC- en registratieprocessen kan AI veel winst opleveren.

Wat Beter Healthcare voor u kan betekenen op het gebied van Artificial Intelligence

Beter Healthcare kan u ondersteunen met het formuleren van een breed gedragen strategie die geschikt is voor uw ziekenhuis of zorginstelling. Dit kunnen wij samen met u bepalen door middel van een strategie workshop waarin we de beoogde doelen en uitkomsten vaststellen voor AI.

Tevens kunnen onze professionals u ondersteunen bij het starten van een gespecialiseerde afdeling of kenniscentrum. Mocht er gekozen worden voor de aanschaf van gespecialiseerde software, dan kunnen wij u ondersteunen in aanbesteding- en implementatietrajecten.

Omdat de toepassing van AI en Machine Learning binnen ziekenhuizen en zorginstellingen nog in de kinderschoenen staat, zijn de te verwachte opbrengsten en kosten nog niet altijd vooraf inzichtelijk. Wij zijn bereid om tegen geringe kosten met u een proeftraject aan te gaan om een AI-algoritme te ontwikkelen voor veelbelovende praktische toepassingen. Zo bouwen u en uw organisatie kennis op van Artificial Intelligence en wordt de waarde die Artificial Intelligence kan hebben binnen de organisatie zichtbaar, terwijl de kosten en risico’s voor uw organisatie beperkt blijven.

Wilt u aan de slag met Artificial Intelligence in uw ziekenhuis of zorginstelling en wilt u meer weten over een van onze dienstverleningen op dit vlak? Neem dan snel contact met ons op en maak een afspraak.