Artificial Intelligence

Wereldwijd is Artificial Intelligence (AI) in opkomst en veel ziekenhuizen en zorginstellingen denken erover na hoe ze dit kunnen inzetten. Doe je dit zelf of implementeer je systemen van leveranciers? En hoe houd je centraal zicht op wat er op diverse afdelingen gebeurt? In ziekenhuizen loopt veelal de afdeling radiologie voorop en is al bezig met implementatie van AI, via algoritmen die worden meegeleverd door de PACS leverancier. Echter, is het gebruik van EPD- of ZIS-data in soortgelijke toepassingen schaarser.

AI staat ook wel bekend als kunstmatige intelligentie of Machine Learning. Het biedt veel mogelijkheden tot betere zorg: bijvoorbeeld het voorspellen van (Intensive Care-)heropnames en ondersteunen van radiologen bij het detecteren van uitzaaiingen.

Beter Healthcare ziet ook veel mogelijkheden tot efficiënter werken en verminderen van de registratielast, deze mogelijkheden zijn vaak laagdrempeliger. Zo kan AI worden ingezet voor het opsporen van gemiste Intercollegiale Consulten (ICCs). Ook voor andere DBC- en registratieprocessen kan AI veel winst opleveren.

Wat Beter Healthcare voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van AI

Beter Healthcare ondersteunt bij het formuleren van een breed gedragen strategie die geschikt is voor jouw ziekenhuis of zorginstelling. Dit bepalen we samen met jullie organisatie door middel van een strategie workshop, waarin we de beoogde doelen en uitkomsten vaststellen voor AI.

Tevens kunnen onze professionals ondersteunen bij het starten van een gespecialiseerde afdeling of kenniscentrum. Mocht er gekozen worden voor de aanschaf van gespecialiseerde software, kunnen wij ondersteunen in aanbesteding- en implementatietrajecten.

Omdat de toepassing van AI en Machine Learning binnen ziekenhuizen en zorginstellingen nog in de kinderschoenen staat, zijn de te verwachte opbrengsten en kosten nog niet altijd vooraf inzichtelijk. Wij zijn bereid om tegen geringe kosten met een proeftraject aan te gaan om een AI-algoritme te ontwikkelen voor veelbelovende praktische toepassingen. Zo bouwt jouw organisatie kennis op van AI en wordt de waarde die AI kan hebben binnen de organisatie zichtbaar, terwijl de kosten en risico’s voor jouw organisatie beperkt blijven.

Wil je aan de slag met AI in jouw ziekenhuis of zorginstelling en wil je meer weten over een van onze dienstverleningen op dit vlak? Neem dan snel contact met ons op en maak een afspraak.