BRANCHES

ZIEKENHUIZEN

De (academische) ziekenhuizen worden geconfronteerd met vele uitdagingen op het vlak van ICT in de zorg. De kwaliteit van de zorg moet naar een hoger niveau terwijl de ontwikkelingen op ICT vlak razendsnel gaan.


LABORATORIA

Het belang van laboratoriumuitslagen bij het opstellen van een diagnose is in de loop der tijd steeds belangrijker geworden. Dit heeft ertoe geleid dat het laboratorium een van de eerste afdelingen in het ziekenhuis was, waarbij automatisering een belangrijke component is gaan spelen in het proces op de afdeling.


GGZ

Wij hebben gespecialiseerde consultants die GGZ-organisaties ondersteunen met verschillende informatievraagstukken. Vandaag de dag staat de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg aan de vooravond voor een groot aantal uitdagingen. Deze uitdagingen roepen bij uw organisatie mogelijk diverse vragen op.

FORENSISCHE ZORG

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg beweegt zich daarmee op het snijvlak van strafrecht en zorg. Dit vraagt een specifieke aanpak van informatie- en organisatievraagstukken. 


VV&T

Elke dag zetten ruim 400.000 zorgprofessionals zich in om de beste zorg te leveren aan cliënten in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Daarbij worden ze geconfronteerd met vele uitdagingen. ICT speelt hierin een belangrijke rol. Beter Healthcare biedt hierin onafhankelijke ondersteuning op diverse niveau’s.

GHZ

Elke dag zetten veel zorgprofessionals zich in om de beste zorg te leveren. Daarbij worden ze geconfronteerd met vele uitdagingen. Aan de ene kant is de kwaliteit van zorg het gesprek van de dag en aan de andere kant dwingen maatschappelijke ontwikkelingen om steeds efficiënter te werken. Een belangrijke trend is de volledige integratie van mensen met een beperking in de maatschappij. ICT speelt een steeds belangrijkere rol bij het goed oppakken van deze uitdagingen.

RSO

Om digitale gegevens beter te kunnen uitwisselen wordt er veelal samengewerkt in een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO). Naast ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in het land richt Beter Healthcare zich nadrukkelijk op RSO’s omdat zij een steeds belangrijkere rol spelen in het organiseren van zorgcommunicatie.

ZBC

Vele zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) zijn ontstaan als initiatief om planbare, minder complexe behandelingen sneller en efficiënter aan te kunnen bieden. Echter gelden voor ZBC’s dezelfde verplichtingen omtrent wet- en regelgeving als bij een regulier ziekenhuis.

REVALIDATIEZORG

Het revalidatieproces kenmerkt zich door een aantal aspecten: het is complex, (meestal) langdurig en de multidisciplinaire samenwerking is belangrijk. Beter Healthcare adviseert in alle onderdelen van de gezondheidszorg en kent alle facetten van de revalidatiezorg en de zorginstellingen waar de revalidatiezorginstelling mee samen werkt.

SOCIAAL DOMEIN

Het sociaal domein in Nederland omvat het brede terrein van zorg, welzijn, jeugd en werk. Het is gericht op het ondersteunen en bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid van burgers.

BRANCHES

ZIEKENHUIZEN

De (academische) ziekenhuizen worden geconfronteerd met vele uitdagingen op het vlak van ICT in de zorg. De kwaliteit van de zorg moet naar een hoger niveau terwijl de ontwikkelingen op ICT vlak razendsnel gaan.


GGZ

Wij hebben gespecialiseerde consultants die GGZ-organisaties ondersteunen met verschillende informatievraagstukken. Vandaag de dag staat de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg aan de vooravond voor een groot aantal uitdagingen. Deze uitdagingen roepen bij uw organisatie mogelijk diverse vragen op.

VV&T

Elke dag zetten ruim 400.000 zorgprofessionals zich in om de beste zorg te leveren aan cliënten in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Daarbij worden ze geconfronteerd met vele uitdagingen. ICT speelt hierin een belangrijke rol. Beter Healthcare biedt hierin onafhankelijke ondersteuning op diverse niveau’s.

GHZ

Elke dag zetten veel zorgprofessionals zich in om de beste zorg te leveren. Daarbij worden ze geconfronteerd met vele uitdagingen. Aan de ene kant is de kwaliteit van zorg het gesprek van de dag en aan de andere kant dwingen maatschappelijke ontwikkelingen om steeds efficiënter te werken. Een belangrijke trend is de volledige integratie van mensen met een beperking in de maatschappij. ICT speelt een steeds belangrijkere rol bij het goed oppakken van deze uitdagingen.

RSO

Om digitale gegevens beter te kunnen uitwisselen wordt er veelal samengewerkt in een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO). Naast ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in het land richt Beter Healthcare zich nadrukkelijk op RSO’s omdat zij een steeds belangrijkere rol spelen in het organiseren van zorgcommunicatie.

ZBC

Vele zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) zijn ontstaan als initiatief om planbare, minder complexe behandelingen sneller en efficiënter aan te kunnen bieden. Echter gelden voor ZBC’s dezelfde verplichtingen omtrent wet- en regelgeving als bij een regulier ziekenhuis.

REVALIDATIEZORG

Het revalidatieproces kenmerkt zich door een aantal aspecten: het is complex, (meestal) langdurig en de multidisciplinaire samenwerking is belangrijk. Beter Healthcare adviseert in alle onderdelen van de gezondheidszorg en kent alle facetten van de revalidatiezorg en de zorginstellingen waar de revalidatiezorginstelling mee samen werkt.

SOCIAAL DOMEIN

Het sociaal domein in Nederland omvat het brede terrein van zorg, welzijn, jeugd en werk. Het is gericht op het ondersteunen en bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid van burgers.