Data is een van de belangrijkste elementen bij het realiseren van verbeteringen in de gezondheidszorg. In zorg ICT-systemen ligt een schat aan informatie verborgen. Dit geldt bij uitstek voor financiële processen, bijvoorbeeld rondom de registratie van DBC’s en zorgactiviteiten. Helaas blijft vaak veel van de beschikbare data nog ongebruikt, bij gebrek aan tijd en/of kennis om deze data om te zetten naar betekenisvolle informatie. Naast verstand van ICT en data-analyse, weten onze specialisten precies hoe zorgprocessen in elkaar steken en waar veelvoorkomende verbeterpunten zitten in zorgorganisaties. Samen inventariseren we waar de behoefte ligt in jouw organisatie om daarbij een passende analyse te selecteren of te ontwerpen.

Met behulp van data kunnen interessante inzichten in kaart gebracht worden, wat het startsein kan zijn voor het optimaal inrichten van financiële processen. Denk bijvoorbeeld aan horizontaal toezicht, schadelast monitoring of onder- en overregistratie.

Horizontaal toezicht

Binnen horizontaal toezicht doorgrondt het ziekenhuis haar processen dusdanig dat zij in control is met betrekking tot juiste, tijdige en volledige registratie. Data-analyse is onmisbaar om deze stap te kunnen zetten. Door data-analyse slim in te zetten blijft het ziekenhuis in control en is het verantwoorden aan de representerend zorgverlener een stuk minder tijdsintensief.

Schadelast monitoring

Contractonderhandelingen met zorgverzekeraars worden complexer, waarbij innovatieve constructies kunnen worden afgesproken, bijvoorbeeld op het gebied van Value Based Healthcare of het benoemen van specifieke productiekavels. In het laatste geval is het van grote meerwaarde om inzicht te houden in hoeverre de facturering aansluit met de afgesproken kavels. Zo nodig kan vroeg gesignaleerd en bijgestuurd worden wanneer de productie zich anders ontwikkelt dan verwacht.

Onder- en overregistratie

Zolang de registratie van zorgactiviteiten geen uitval of andere fouten veroorzaakt, vallen fouten vaak niet op. Hierdoor kan, zonder dat het wordt opgemerkt, onder- of overregistratie van zorgactiviteiten ontstaan. Door middel van rapportages kan een analyse uitgevoerd worden op de registratie van zorgactiviteiten. Dankzij inhoudelijke kennis van onze specialisten kan er direct advies gegeven worden over de registratieprocessen. Een specifiek voorbeeld van onderregistratie-analyse is de ICC-problematiek.

Ben je benieuwd naar andere innovatieve oplossingen rondom datagedreven zorg? Kijk dan eens op deze pagina.