De digitalisering van de zorg wordt steeds belangrijker. Medio 2019 heeft het Ministerie van VWS Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij extra wil inzetten op de digitalisering van de zorg. Het gaat voornamelijk over de digitalisering van dossiers, de uitwisseling van gegevens en de regie van de patiënt over het gebruik van zijn gegevens.

Een verbetering van zorg

Het ministerie verklaart dat door extra in te zetten op digitalisering van de zorg, fouten worden voorkomen. Dat komt onder andere doordat de patiënt niet langer opnieuw zijn verhaal hoeft te vertellen, dat telkens weer door een andere zorgverlener wordt vastgelegd. Daarnaast bespaart het zorgverleners administratieve tijd en worden onderzoeken niet onnodig herhaald. Daarbij is het van belang dat goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt én tussen zorgprofessionals onderling, nodig is voor goede kwaliteit van zorg. Tot op heden beschikken zorgverleners vaak niet over de benodigde informatie en zijn ze te veel tijd kwijt met faxen of het op DVD-branden van gegevens. Iets wat in dit digitale tijdperk écht verleden tijd is.

Van visie tot implementatie

Beter Healthcare is als consultancybureau gespecialiseerd in de digitalisering van de zorg. Wij ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op toekomstbestendige zorg. Vervolgens kunnen we samen jullie strategie voor digitalisering en architectuur uitwerken en deze vertalen naar een concrete roadmap en projectenkalender. Daarnaast hebben we ook kennis en (implementatie)ervaring in huis om dit samen met jullie te realiseren!

Subthema’s betreffende het onderwerp ‘Digitalisering van de zorg’ zijn: