Mensen die in aanraking komen met politie en justitie kunnen een psychiatrische/psychische stoornis, verstandelijke beperking of handicap hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij onder de noodzakelijke beveiliging een passende behandeling ontvangen. Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg beweegt zich daarmee op het snijvlak van strafrecht en zorg. Dit vraagt een specifieke aanpak van informatie- en organisatievraagstukken. 

De adviseurs en projectleiders van Beter Healthcare hebben jarenlange ervaring in de forensische zorg. Onze gespecialiseerde consultants ondersteunen forensische zorgorganisaties met diverse informatie- en organisatievraagstukken. De Nederlandse forensische zorg kent verschillende uitdagingen rondom vraagstukken zoals: 

  • Wat is mijn visie op zorg en hoe kan ik deze vertalen naar werkprocessen, dossiervoering en digitale ondersteuning? 
  • Wat kan ik doen om de administratieve lasten te verlagen? 
  • Welke stappen zijn nodig om de doelstellingen t.a.v. behandelduurverkorting te realiseren?  
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik aantrekkelijk blijf voor (potentiële) medewerkers? 
  • Ga ik, om de EPD-dienstverlening te verbeteren, het huidige systeem optimaliseren of een nieuw systeem selecteren en implementeren?
  • In hoeverre sluit de IT-dienstverlening aan op de wensen van de organisatie? 

Beter Healthcare ziet het aangaan van deze uitdagingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het zorgdomein en het IT-domein van jouw organisatie. Vanuit deze visie helpen we graag verder. 

Onze adviseurs hebben inhoudelijke kennis over de primaire en ondersteunende processen in de forensische zorg en over de gebruikte EPD-systemen en andere applicaties. Wij ondersteunen op het gebied van strategie, selectie en implementatie van nieuwe oplossingen en op het gebied van beheer en optimalisatie van huidige oplossingen.