Wij hebben gespecialiseerde consultants die GGZ-organisaties ondersteunen met diverse informatievraagstukken. Vandaag de dag staat de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg aan de vooravond voor een groot aantal uitdagingen. Deze uitdagingen roepen mogelijk vragen op als:

  • Wat kan ik doen om de regeldruk te verlagen en het verlies van tijd en omzet aan administratie en verantwoording in te perken?
  • Ga ik, om de EPD-dienstverlening te verbeteren, het huidige systeem optimaliseren of een nieuw systeem selecteren en implementeren?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie structureel voldoet aan de privacy-wetgeving (AVG)?
  • In hoeverre sluit de IT-dienstverlening aan op de wensen van de organisatie?
  • Wat betekent de toenemende regierol van de patiënt voor mijn organisatie?
  • Hoe kan ik gemeentelijk gefinancierde zorg efficiënt en effectief inregelen?
  • Op welke manier is het voor mijn organisatie interessant om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het zorgclustermodel?

Beter Healthcare ziet het aangaan van deze uitdagingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het zorgdomein en het IT-domein van jouw organisatie. Vanuit deze visie helpen we graag verder.

Onze adviseurs hebben inhoudelijke kennis over alle in de GGZ relevante EPD-systemen en E-health oplossingen. Wij ondersteunen op het gebied van selectie en implementatie van nieuwe oplossingen en het beheer en de optimalisatie van huidige oplossingen.