De doelstelling is om jouw organisatie te begeleiden in het verbeteren van patiëntveiligheid, kwaliteit en informatiebeveiliging. Wij ondersteunen bij het analyseren en definiëren van verbetermogelijkheden als het gaat om de ondersteuning van zorgprocessen door ICT-toepassingen. Soms gaat het om quickwins en soms vergen verbetertrajecten meer inspanning. Echter, dit heeft altijd verhoogde kwaliteit van patiëntveiligheid en zorg als doel. Wij hebben zowel kennis van HIMSS CCMM als HIMSS EMRAM.

HIMSS CCMM: patiëntenzorg verbeteren door samenwerken

Digitale gegevensuitwisseling heeft voor de patiënt, cliënt en zorgverlener pas écht waarde als een zo compleet mogelijk beeld van de situatie wordt geleverd. Pas wanneer dit het geval is kunnen de regionale partners passende en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning bieden. Uiteindelijk kan deze samenwerking groeien tot een vorm waarbij de zorg patiëntgericht is. Het doel hiervan is de kwaliteit van zorg verhogen, fouten bij overdrachten voorkomen en administratieve lasten verlagen.

Om de voortgang van de gegevensuitwisseling binnen een instelling vast te stellen gebruiken we een internationaal framework, het HIMSS Continuity of Care Maturity Model (HIMSS CCMM). Dit model heeft veel overeenkomsten met het meerlagenmodel van Nictiz. Het CCMM-model stelt zorginstellingen in bepaalde regio’s (ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, etc.) in staat om goede overdracht en zorg van patiënten te waarborgen aan de hand van kwaliteitseisen (verdeeld over 8 niveaus).

Het CCMM-model start bij uitwisseling van gegevens van de ene zorginstelling naar de andere en gaat uiteindelijk naar een closed loop zorgcoördinatie, waarbij de patiënt/cliënt centraal staat in de behandeling (over alle zorginstellingen heen). Het model zou goed toegepast kunnen worden bij Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO’s) of bij andere initiatieven, waarbij zorginstellingen in een bepaald gebied gezamenlijk willen zorgen voor gecoördineerde patiëntenzorg. De score geeft een indicatie van de wijze waarop een instelling als geheel omgaat met gegevensuitwisseling.

Kan uw organisatie in de regio gegevens uitwisselen?

We starten met het inzichtelijk maken van de status van samenwerking in een (regio)samenwerkingsverband. Vervolgens ondersteunen we de regio om deze samenwerking naar een hoger niveau te brengen en te houden. Het doel van deze aanpak is om de zorg rondom de patiënt te optimaliseren, waarbij de patiënt centraal staat en de processen en daarbij behorende informatie passend zijn.

Wij ondersteunen je graag

Bij Beter Healthcare beschikken we over diverse consultants met de expertise om jouw organisatie te ondersteunen deze doelen samen met andere instellingen en instanties te bereiken. Wij adviseren op inhoudelijk niveau en kunnen daarnaast ook de verbinding leggen tussen diverse instellingen op regionaal en/of nationaal niveau met behulp van het HIMSS CCMM-model.

Wil je weten hoe jouw ICT-oplossingen de zorgprocessen voldoende kunnen ondersteunen om kwaliteit en patiëntveiligheid te kunnen waarborgen? Of ben je benieuwd waar mogelijkheden tot verbetering liggen? Neemt dan contact met ons op!