Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen GGZ-instellingen en zorgverzekeraars, waarbij vertrouwen en transparantie centraal staan: vertrouwen in financiële cijfers en transparantie binnen de processen eromheen. Door regelmatig de kwaliteit van het registratie- en declaratieproces te toetsen, wordt er gestreefd naar minder correctiewerkzaamheden achteraf en een verlaging in de controles voor beide partijen.

Momenteel zijn de eerste GGZ-instellingen bezig met de inrichting van Horizontaal Toezicht.  Landelijk bestaat de ambitie om 50 GGZ-instellingen ingericht te hebben in 2022. Echter,  het blijkt in de praktijk dat nog niet alle instellingen er aan toe zijn om Horizontaal Toezicht in te voeren.

Horizontaal Toezicht heeft een continu karakter, hierdoor kan iedere inspanning die op dit moment verricht wordt in de toekomst van grote invloed zijn. Bovendien biedt de invoering van stappen die voorbereidend zijn op de inrichting van Horizontaal Toezicht voordelen voor uw organisatie. Uw interne beheersorganisatie aanpassen is een forse operatie: waar begint u? En wat wil u echt bereiken?

Procesmatig denken en werken

Bij Horizontaal Toezicht gaat het om vertrouwen dat onderbouwd is. Een eerste stap hierin is inzicht hebben in processen. Daarbij zijn de volgende vragen van belang:

  • Hoe ziet de organisatiestructuur van uw organisatie eruit?
  • Op welke manier draagt deze bij aan correcte registratie, declaratie en controle?
  • Welke processen liggen hieraan ten grondslag?

Vervolgens kunt u per proces(stap) de risico’s identificeren. Deze worden daarbij op waarde schat en beheersmaatregelen worden herkend. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder administratieve lasten voor u én eerder inzicht in de zorgkosten voor de cliënt.

Beter Healthcare

Heeft uw organisatie de ambitie om de eerste stappen te zetten in het inzichtelijk maken en verbeteren van processen betreffende Horizontaal Toezicht? En wilt u weten wat Beter Healthcare voor uw organisatie kan betekenen in de algehele procesbeheersing, zodat u ‘in control’ kunt zijn en blijven? Wij lichten graag toe hoe wij u met onze expertise en praktijkervaring kunnen ondersteunen. Neem contact met ons op en maak een afspraak.