Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen GGZ-instellingen en zorgverzekeraars, waarbij vertrouwen en transparantie centraal staan: vertrouwen in financiële cijfers en transparantie binnen de processen eromheen. Door regelmatig de kwaliteit van het registratie- en declaratieproces te toetsen, wordt er gestreefd naar minder correctiewerkzaamheden achteraf en een verlaging in de controles voor beide partijen.

Momenteel zijn de eerste GGZ-instellingen bezig met de inrichting van Horizontaal Toezicht. Landelijk bestaat de ambitie om 50 GGZ-instellingen ingericht te hebben in 2022. Echter, het blijkt in de praktijk dat nog niet alle instellingen er aan toe zijn om Horizontaal Toezicht in te voeren.

Horizontaal Toezicht heeft een continu karakter, hierdoor kan iedere inspanning die op dit moment verricht wordt in de toekomst van grote invloed zijn. Bovendien biedt de invoering van stappen die voorbereidend zijn op de inrichting van Horizontaal Toezicht voordelen voor jouw organisatie. De interne beheersorganisatie aanpassen is een forse operatie: waar begin je? En wat wil je echt bereiken?

Procesmatig denken en werken

Bij Horizontaal Toezicht gaat het om vertrouwen dat onderbouwd is. Een eerste stap hierin is inzicht hebben in processen. Daarbij zijn de volgende vragen van belang:

  • Hoe ziet de organisatiestructuur van jouw organisatie eruit?
  • Op welke manier draagt deze bij aan correcte registratie, declaratie en controle?
  • Welke processen liggen hieraan ten grondslag?

Vervolgens kunnen per proces(stap) de risico’s geïdentificeerd worden. Deze worden daarbij op waarde schat en beheersmaatregelen worden herkend. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder administratieve lasten én sneller inzicht in de zorgkosten voor de cliënt.

Beter Healthcare

Heeft jouw organisatie de ambitie om de eerste stappen te zetten in het inzichtelijk maken en verbeteren van processen betreffende Horizontaal Toezicht? En wil je weten wat Beter Healthcare voor jouw organisatie kan betekenen in de algehele procesbeheersing, zodat jullie ‘in control’ kunnen zijn en blijven? Wij lichten graag toe hoe wij met onze expertise en praktijkervaring kunnen ondersteunen. Neem contact met ons op en maak een afspraak.