Ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken toe naar een nieuwe vorm van samenwerken: Horizontaal Toezicht. Een samenwerking gericht op vertrouwen en transparantie; vertrouwen in financiële cijfers en transparantie binnen de processen eromheen. Een vorm van toezicht waarbij de kwaliteit van het registratie- en declaratieproces regelmatig getoetst wordt. Dit moet resulteren in minder correctiewerkzaamheden achteraf, bij zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars.

Het inrichten van Horizontaal Toezicht is de ambitie van veel ziekenhuizen. Echter, het blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig om een ziekenhuis op een efficiënte, effectieve en toekomstbestendige wijze gereed te maken voor Horizontaal Toezicht. Gezien het feit dat Horizontaal Toezicht een continu karakter heeft, kan elke inspanning die nú verricht wordt later van grote invloed zijn. Hieronder lichten wij kort twee belangrijke thema’s binnen dit kader toe.

Omzetstromen

Binnen jouw organisatie hebben diverse type gebruikers en systemen invloed op hetgeen aan zorgproductie gedeclareerd wordt. Bestaat er voldoende inzicht in de processen rondom de omzetstromen? Ken je de risico’s en onregelmatigheden die zich binnen deze processen kunnen voordoen? Waar wordt er handmatig ingegrepen/aangepast? Naast dat er gebruik gemaakt kan worden van de landelijke risicolijst, is in de praktijk gebleken dat het goed in kaart brengen van de processen en omzetstromen veel inzage geeft in risico’s waar op voorhand niet direct rekening mee is gehouden. Dat is waardevolle informatie om daadwerkelijk ‘in control’ van uw processen te zijn én te blijven.

ICT

Is de ICT-afdeling voldoende betrokken bij Horizontaal Toezicht? Veel risico’s zijn af te vangen middels zogenoemde ‘application controls’ en ‘IT-dependent controls’ (bijvoorbeeld instellingen binnen uw EPD/ZIS), maar let hierbij goed op dat de ‘general IT-controls’ niet uit het oog verloren worden. Deze leggen namelijk de essentiële basis voor vertrouwen in de ‘application controls’.

Beter Healthcare

Heeft jouw organisatie de ambitie om Horizontaal Toezicht in te richten? En wil je weten wat Beter Healthcare voor jouw organisatie kan betekenen in de algehele procesbeheersing, zodat je ‘in control’ kunt zijn en blijven? We lichten graag toe hoe wij met onze expertise en praktijkervaring kunnen ondersteunen. Neem contact met ons op en maak een afspraak.