Implementatie met de focus op mensen

Invoering van nieuwe procesondersteunende applicaties zoals ZIS, EPD, ECD, ERP en deelapplicaties vereisen veel beraad en het wegnemen van weerstand. Beter Healthcare is veel meer dan enkel een implementatieteam; wij zorgen ervoor dat uw mensen met het nieuwe pakket gaan werken.

Gebruikers betrekt u door te communiceren, vragen te stellen en te demonstreren hoe het nieuwe systeem de processen stroomlijnt en de werkzaamheden ondersteunt. Tevens is het belangrijk om de gebruikers te betrekken bij het ontwerpen en testen, om zo betrokkenheid tot stand te brengen. Op deze manier creëren we draagvlak van hoog tot laag. Zoals u kunt begrijpen zijn sociale vaardigheden hierbij cruciaal. Onze consultants worden dan ook beoordeeld op hun bijzondere communicatieve kracht. Zij verstaan zich even makkelijk met eindgebruikers als met het management of de medische staf.

Onze professionals zijn getraind in verandermanagement en brengen veel branchekennis met zich mee. Tevens hebben zij uitgebreide ervaring met diverse applicaties. Met volop project- en implementatie-ervaring in de zorg weten we hoe u uw organisatie mee krijgt!