Het belang van infectiepreventie

Infectiepreventie is actueler dan ooit en heeft als doel het voorkomen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als medewerkers. Bij een crisis, zoals de uitbraak van het coronavirus (Covid-19), ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot verbetering van de werkprocessen op dit gebied.  

Een uniforme werkwijze en registratie helpen bij het beschikbaar maken van actuele informatie voor alle betrokkenen op ieder momentOok kunnen er snel benodigde rapportages aangeleverd worden.

Onderzoek naar de praktijk

Nursing heeft een artikel gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek dat uitgevoerd is door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daaruit blijkt dat hoewel ziekenhuizen de intentie hebben om per protocol MRSA/BRMO-risicoscreenings uit te voeren, het in de praktijk niet altijd lukt om voor alle patiënten te bepalen of zij tot de risicogroep voor MRSA en/of BRMO behoren. Zo blijkt dat van de 48 deelnemende ziekenhuizen, een derde de resultaten van de risico-inventarisatie niet goed vastlegt. Bij een vijfde van de ziekenhuizen was de vragenlijst om te bepalen of hij/zij tot de risicogroep behoort niet compleet (klik hier voor het originele artikel).

Toegevoegde waarde infectiepreventie

Om volledige en juiste registratie van risicoscreenings te bevorderen, vervolgacties te ondersteunen en relevante (behandel)informatie op het juiste moment beschikbaar te maken is het van belang gebruik te maken van alle data die beschikbaar is in het EPD. Denk hierbij aan documentatie uit eerdere bezoeken of opnames, opnametijd- en duur, klachten en diagnoses. Zorgverleners kunnen herinnerd worden aan benodigde screenings, onderzoeken of andere documentatie en kunnen zelfs data inzien van een bepaalde patiëntenpopulatie. Hiermee worden de werkprocessen rondom infectiepreventie ondersteund en kan in geval van een infectiesituatie sneller en efficiënter gehandeld worden.   

Beter Healthcare kan jouw zorgorganisatie ondersteunen

Met diverse werkzaamheden, zoals: 

  • Huidige en gewenste (werk)processen en vereiste registraties in kaart brengen;
  • Adviseren over inrichting waarbij we kijken naar zo min mogelijk registratielast voor de gebruikers; 
  • (Her)inrichten en testen;
  • Opleiden van de eindgebruikers;
  • Inrichten diverse rapportages;
  • Go-live ondersteuning en nazorg.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.