Zorgcommunicatie is een focusgebied van Beter Healthcare

Zorginstellingen werken onderling steeds vaker samen als het gaat om chronische aandoeningen als diabetes, hartfalen of high care patiënten (denk aan oncologische zorg). Ook wordt er meer samengewerkt binnen zorgnetwerken om patiënten nog beter te kunnen helpen. Verder staat de betrokkenheid van de patiënt, in zijn of haar eigen behandelproces, hoog op de agenda. Samen de juiste dingen doen en zorgen dat zorgprofessionals en patiënten op het juiste moment de juiste informatie krijgen, is een ingewikkelde operatie.

Zorginstellingen dienen interoperabel te zijn, met andere woorden: in staat zijn om de juiste informatie door te geven. Nictiz, het Nederlands standaardisatie-instituut heeft hiervoor het vijf lagen model ontwikkeld. Om informatie uit te wisselen dienen op al deze lagen onderling afspraken gemaakt te worden. De vijf lagen zijn: organisatie, proces, informatie, applicatie en infrastructuur.

Verder dienen organisaties rekening te houden met wet- en regelgeving en informatiebeveiliging die geldt voor de verschillende lagen. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en informatiebeveiligingsnorm NEN 7510 zijn hier voorbeelden van.

Beter Healthcare consultants zijn specialisten op het vlak van gegevensuitwisseling in de zorg

Beter Healthcare kent de zorg van binnenuit en weet als geen ander wat nodig is om goede zorgcommunicatie tot stand te brengen. Ook hebben wij ervaring met alle aspecten van het vijf lagen model in huis. Om een goede voortgang tot stand te kunnen brengen, is een overall projectleider voor de algehele coördinatie onontbeerlijk. Onze projectmanagers zijn bekend met de belangen en het politieke spel van stakeholders waar het gaat om samenwerking. Onze consultants nemen in samenwerkingsopdrachten niet de techniek, maar het primaire proces als uitgangspunt. We zijn ervaren in het maken van impactanalyses en het vertalen van een gewenste samenwerking naar bruikbare business cases.

Ook voor kennis op het gebied van ZIB’s, GBZ, HL7, FHIR, IHE, XDS, XDW, PGO en/of MedMij kun je bij ons terecht. We ondersteunen RSO’s (Regionale Services Organisaties), ziekenhuizen, GGZ, GHZ, VV&T, maar ook ketenzorg en HAP-instellingen waar het gaat over advies of implementatiebegeleiding met betrekking tot zorgcommunicatie.