GEGEVENSUITWISSELING IN DE ZORG

/GEGEVENSUITWISSELING IN DE ZORG
GEGEVENSUITWISSELING IN DE ZORG 2019-04-18T09:54:09+00:00

Zorgcommunicatie is een focusgebied van Beter Healthcare

Zorginstellingen werken steeds vaker samen als het gaat om patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, hartfalen of high care patiënten zoals oncologische zorg. Ook wordt meer samengewerkt in zorgnetwerken om patiënten nog beter te kunnen helpen. Ook de betrokkenheid van de patiënt in zijn of haar eigen behandelproces staat hoog op de agenda. Samen de juiste dingen doen en zorgen dat zorgprofessionals en patiënten op het juiste moment de juiste informatie krijgen is een ingewikkelde operatie.

Zorginstellingen dienen interoperabel te zijn, met andere woorden, in staat te zijn om de juiste informatie door te geven. Nictiz, het Nederlands standaardisatie-instituut heeft hiervoor het vijf lagen model ontwikkeld. Om informatie uit te wisselen dienen op al deze vijf lagen onderling afspraken gemaakt te worden. De vijf lagen zijn: de organisatie, het proces, de informatie- applicatie- en infrastructuurlaag.

Ook dienen organisaties rekening te houden met wet- en regelgeving en informatiebeveiliging die geldt voor verschillende lagen. De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming en informatiebeveiligingsnorm NEN 7510 zijn hier voorbeelden van.

Beter Healthcare consultants specialisten op het vlak van gegevensuitwisseling in de zorg
Beter Healthcare kent de zorg van binnenuit en weet als geen ander wat nodig is om goede zorgcommunicatie tot stand te brengen. Beter Healthcare heeft ervaring op alle lagen van het vijf lagen model. Zo is voor een goede voortgang een overall projectleider voor de algehele coördinatie onontbeerlijk. Onze projectmanagers zijn bekend met de belangen en het politieke spel van stakeholders waar het gaat om samenwerking. Onze consultants nemen in samenwerkingsopdrachten het primaire proces als uitgangspunt en niet de techniek. Wij zijn ervaren in het maken van impactanalyses en het vertalen van een gewenste samenwerking naar bruikbare business cases.

Ook voor kennis op het gebied van ZIB’s, GBZ, HL7, FHIR, IHE, XDS, XDW, PGO en/of MedMij kunt u bij ons terecht. Wij ondersteunen RSO’s (Regionale Services Organisaties), ziekenhuizen, GGz, GHz, VV&T, maar ook ketenzorg en HAP- instellingen waar het gaat over advies of implementatiebegeleiding met betrekking tot zorgcommunicatie.