Voor een veilige en adequate zorg is het uitwisselen van gegevens essentieel

Door de juiste informatie beschikbaar te hebben op het benodigde moment is het mogelijk om de goede keuzes te kunnen maken voor de behandeling van de patiënt. Helaas is een goede uitwisseling van informatie niet altijd vanzelfsprekend.

Binnen een zorginstelling worden veel verschillende systemen gebruikt die informatie van de patiënt opslaan. Een goede integratie tussen deze systemen is noodzakelijk. Hiervoor worden veelal verschillende (internationale) standaarden gebruikt zoals HL7, FHIR, DICOM, IHE, EDIFACT. Vaak zijn ook meerdere instellingen en zorgverleners betrokken bij de behandeling van de patiënt. Het is daarom steeds belangrijker om ook tussen instellingen, bijvoorbeeld in de regio, de juiste gegevens met elkaar te kunnen delen. Uiteraard is de toestemming van de patiënt essentieel.

Niet alleen de uitwisseling tussen zorginstellingen en zorgverleners is belangrijk, ook de uitwisseling van gegevens met de patiënt krijgt een steeds prominentere rol. De overheid stimuleert deze ontwikkeling middels een subsidieprogramma (VIPP). Hierdoor komt de patiënt steeds meer in regie over de gegevens van zijn of haar eigen zorgbehandeling.

Eenheid van taal

Het uitwisselen van informatie kan alleen als er ‘eenheid van taal’ is. Dit wil zeggen dat het belangrijk is om de informatie op eenzelfde manier te interpreteren. Mede hierom heeft Nictiz de Basisgegevensset Zorg (BGZ) gedefinieerd. De BGZ bestaat uit Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) welke in detail definieert welke informatie uitgewisseld kan worden en hoe deze informatie vastgesteld moet zijn. Door allemaal dezelfde taal te spreken kan informatie gemakkelijker en eenduidiger uitgewisseld worden.

Beter Healthcare heeft ruime ervaring met dergelijke vraagstukken, zowel voor integratie binnen een zorginstelling alsmede de gegevensuitwisseling in de regio. Onze professionals hebben kennis en ervaring over integratiestandaarden en weten de tools te combineren met de diepgaande kennis over de meest gebruikte systemen in de gezondheidszorg. Wij kunnen hierin ondersteunen, vanaf het adviseren over de mogelijke architectuur tot aan het uitvoeren van de benodigde technische werkzaamheden!