Kwaliteit en veiligheid gaat hand in hand met de digitalisering van de zorg. Patiëntveiligheid is in ze zorg één van de belangrijkste onderwerpen. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt al jaren met succes gewerkt aan de patiëntveiligheid. Dit is ook belangrijk: het continu bewaken en beheersen van risico’s in de zorg blijft om aandacht vragen.

Het verhogen van de kwaliteit van patiëntveiligheid en zorg

Beter Healthcare begeleidt uw organisatie in het verbeteren van de patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en informatiebeveiliging. Wij kunnen u helpen bij het analyseren en definiëren van verbetermogelijkheden met betrekking tot de ondersteuning van ICT-toepassingen voor zorgprocessen. Soms gaat het om kleine, snel en eenvoudig realiseerbare verbeteringen en soms vergen verbetertrajecten meer inspanning en investering. Hoe dan ook, het doel blijft in beide gevallen gelijk: het verhogen van de kwaliteit van patiëntveiligheid en zorg.

Wij kunnen u bijstaan de kwaliteit en veiligheid van uw primaire processen én de daar achter liggende administratieve processen, te verbeteren. Daarbij kunnen wij diverse aandachtsgebieden belichten zoals medicatieveiligheid, infectiepreventie en privacy. Ook zaken zoals Medical Device Regulation (MDR) / CE certificering kunnen wij voor u verzorgen.

Subthema’s betreffende het onderwerp ‘Kwaliteit en veiligheid’ zijn: