Kwaliteit en veiligheid gaat hand in hand met de digitalisering van de zorg. In Nederlandse ziekenhuizen wordt al jaren met succes gewerkt aan de patiëntveiligheid en is daarmee één van de belangrijkste onderwerpen in de branche. Dit is ook belangrijk; het continu bewaken en beheersen van risico’s in de zorg blijft om aandacht vragen.

Het verhogen van de kwaliteit van patiëntveiligheid en zorg

Beter Healthcare begeleidt jouw organisatie in het verbeteren van de patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en informatiebeveiliging. Wij kunnen ondersteunen bij het analyseren en definiëren van verbetermogelijkheden met betrekking tot de ondersteuning van ICT-toepassingen voor zorgprocessen. Soms gaat het om kleine, snelle en eenvoudig realiseerbare verbeteringen en soms vergen verbetertrajecten meer inspanning en investering. Hoe dan ook, het doel blijft in beide gevallen gelijk: het verhogen van de kwaliteit van patiëntveiligheid en zorg.

Wij helpen de kwaliteit en veiligheid van uw primaire processen, én de daar achterliggende administratieve processen, te verbeteren. Daarbij kunnen wij diverse aandachtsgebieden belichten, zoals medicatieveiligheid, infectiepreventie en privacy. Ook zaken als Medical Device Regulation (MDR)/CE-certificering kunnen wij verzorgen.

Subthema’s betreffende het onderwerp ‘Kwaliteit en veiligheid’ zijn: