Uit meerdere onderzoeken blijkt dat patiënten die zich actief bezighouden met hun zorgproces betere klinische uitkomsten hebben. Daarnaast blijkt dat zorgorganisaties die de nadruk leggen op betrokkenheid van de patiënt, de productiviteit en de tevredenheid van de patiënt kunnen verbeteren. Grotere betrokkenheid bij de gezondheidszorg leidt tot betere gezondheidsresultaten.

De veranderende rol van de patiënt

Technologie ontwikkelt zich razendsnel en dit zorgt ervoor dat mensen steeds meer zelf kunnen regelen, op een gewenst moment. Deze omslag in de samenleving vraagt ook om een omslag in de zorg. Ziekenhuizen richten de organisatie steeds vaker in naar wensen en behoeften van de patiënt. Met andere woorden; de patiënt is partner geworden en de zorgmarkt richt zich hierop in.

De medische sector was lange tijd onvoldoende transparant. De relatie tussen de arts en de patiënt was te asymmetrisch. Dat is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vandaag de dag hebben patiënten voldoende informatie tot hun beschikking en daardoor zijn ze mondiger geworden. Door de komst van digitale media, smartphones en directe communicatie via de sociale media ligt de wereld aan hun voeten. Dit leidt ertoe dat patiënten steeds meer zelf kunnen regelen als het om hun gezondheid gaat. En indien mogelijk op een moment dat het de patiënt goed uitkomt, los van tijd en de plaats.

De patiënt centraal

Door het massale gebruik van de digitale media verandert ook de positie van de patiënt; hij/zij zal zelf regie over zijn/haar eigen gezondheid en medisch proces (moeten) nemen. Het is dan ook belangrijk om de patiënt/cliënt hierin te faciliteren. Denk hierbij aan patiëntportalen en een integrale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), waarin de patiënt betrokken wordt in zijn zorg- of behandelproces. Wij ondersteunen bij het opstellen van patient journeys, om de benodigde ondersteuning in het zorgproces uit te werken en te implementeren.

Subthema’s betreffende het onderwerp ‘Patient in regie’ zijn: