Patiënten hebben steeds meer behoefte aan inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens. Het liefst niet alleen via het patiëntenportaal van één zorgaanbieder, maar alle medische gegevens overzichtelijk in één omgeving. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) maakt dit mogelijk.

In een zelfgekozen PGO kan de patiënt middels een website of app zijn/haar eigen medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Zo krijgt de patiënt een compleet overzicht van bijvoorbeeld zijn/haar behandelplan, medicatie, labuitslagen en allergieën. Ook kan de patiënt zelf gemeten data toevoegen en delen.

Waarom een PGO?

  • De belangrijkste reden om patiënten via een PGO toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens, is dat zij daarmee regie kunnen nemen over hun eigen gezondheid. Met één helder overzicht kunnen zij hun eigen zorgproces managen en zijn zij beter voorbereid op consulten.
  • Daarnaast zijn de betrokken zorgverleners hierdoor beter op de hoogte van informatie uit het gehele zorgnetwerk. De patiënt hoeft hierdoor niet steeds opnieuw zijn verhaal te vertellen.
  • Een PGO is bovendien een geschikt platform voor nieuwe initiatieven, zoals zorg op afstand (bijvoorbeeld e-consult) en e-health. Ook thuismetingen kunnen een onderdeel zijn van PGO, zowel voor eigen inzicht als controle door zorgverleners. Het doel is om – met behulp van een PGO – de focus in de zorg én in de samenleving te verschuiven van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezond en gedrag’.
  • Medische gegevens ontsluiten naar een PGO is bovendien een goede manier om aan de (AVG-) wetgeving te voldoen. In de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is bepaald dat iedere patiënt/cliënt vanaf 1 juli 2020 recht heeft op een kosteloze, elektronisch inzage in en afschrift van zijn medisch dossier.

Uiteindelijk leidt het gebruik van een PGO tot een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners, waarbij zij beter samen kunnen beslissen. Dit initiatief wordt expliciet ondersteund door de branche- en beroepsverenigingen die deel uitmaken van het Informatieberaad Zorg. Ook de overheid stimuleert zorgorganisaties om medische data te ontsluiten aan PGO’s, door middel van subsidies voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

Wil je als zorgverlener aan de slag met PGO? Beter Healthcare helpt jouw organisatie graag op weg!

De experts van Beter Healthcare kunnen helpen met het technisch ontsluiten van data uit uw dossier volgens de richtlijnen van MedMij, maar ook op andere vlakken kunnen wij jullie van dienst zijn!

Zo kunnen wij ondersteunen bij de aanvraag van een VIPP-subsidie. Onze consultants helpen om een (regionaal) samenwerkingsverband op te zetten met andere zorgaanbieders, een visie en strategie te ontwikkelen en samen een plan van aanpak te maken. Vaak begint een traject met het selecteren en uitwerken van een concreet zorgpad waarin PGO als eerste kan worden ingezet. Met ervaring vanuit verschillende proeftuinen voor VIPP Inzicht, kunnen wij hier uitstekend over adviseren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.