Zorgprocessen zijn de basis voor optimalisatie

Beter Healthcare is van mening dat zorg- en ICT-projecten zouden moeten starten met een beschrijving van het proces om goed zicht te krijgen op de scope van het proces, de huidige en toekomstige/gewenste werkwijze en de rollen en verantwoordelijkheden hierin.

Bij het beschrijven van die processen is het van belang om stil te staan bij het benodigde detail en doel van deze beschrijvingen. Is in jouw situatie de ‘swimlane’ of ‘use case’ modellering de juiste techniek? Wij adviseren en ondersteunen bij de uitwerking hiervan.  

Het primair proces als uitgangspunt

Bij Beter Healthcare werken diverse consultants met jarenlange (praktijk)ervaring binnen de zorg. Zij kunnen verschillende procesmodelleringstechnieken toepassen. Daarbij nemen zij het primaire proces als uitgangspunt en niet de techniek. 

 Voorbeelden zijn: 

  • Procesoptimalisatie of Value Chain Mapping voorafgaand aan of tijdens het opstellen van een businesscase of het opstellen van het Programma van Eisen (PvE); 
  • Verbeteren van de werkprocessen of zorglogistieke processen door gebruik te maken van Lean, Six Sigma of theory of constraints technieken; 
  • Procesmodel als basis voor de training van functioneel beheerders en/of key users t.b.v. een (her)implementatie of optimalisatie van werkprocessen; 
  • Het vijflagen model van Nictiz, wat gebruikt wordt om informatie-uitwisseling te beschrijven. Hierbij vormt de proceslaag de middelste laag van het model;  
  • Gebruik maken van het business – IT alignment model, hierbij is zicht hebben op zorgprocessen een belangrijke voorwaarde om in evenwicht te blijven. 

Wij ondersteunen op het vlak van procesoptimisatie/-modellering. Ook kunnen wij medewerkers trainingen geven op dit vlak en coachen bij de realisatie.