/PROCESOPTIMALISATIE
PROCESOPTIMALISATIE 2018-08-31T13:59:59+00:00

Zorgprocessen zijn de basis voor optimalisatie

Beter Healthcare is van mening dat zorg-ict projecten zouden moeten starten met een beschrijving van het proces om goed zicht te krijgen op de scope van het proces, de huidige en toekomstige / gewenste werkwijze en de rollen en verantwoordelijkheden hierin.

Bij het beschrijven van die processen is het van belang om stil te staan bij het benodigde detail en beoogde doel van deze beschrijvingen. Is in uw situatie de ‘swimlane’ of ‘use case’ modellering de juiste techniek? Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen bij de uitwerking.  

Het primair proces als uitgangspunt

Bij Beter Healthcare werken diverse consultants met jarenlange (praktijk)ervaring in de zorg. Zij kunnen verschillende procesmodelleringstechnieken toepassen. Daarbij nemen zij het primaire proces als uitgangspunt en niet de techniek. 

 Voorbeelden zijn: 

  • Procesoptimalisatie of Value Chain Mapping voorafgaand aan of tijdens het opstellen van een business case of het opstellen van het Programma van Eisen (PvE); 
  • verbeteren van de werkprocessen of zorg-logistieke processen door gebruik te maken van Lean, Six Sigma of theory of constraints technieken; 
  • procesmodel als basis voor de training van functioneel beheerders en of key-users t.b.v. een (her)implementatie of optimalisatie van werkprocessen; 
  • het vijflagen model van Nictiz, wat gebruikt wordt om informatie-uitwisseling te beschrijven hierbij vormt de proceslaag de middelste laag van het model;  
  • wordt gebruik gemaakt van het business – IT alignment model dan is zicht hebben op zorgprocessen een belangrijke voorwaarde om in evenwicht te blijven. 

 Wij kunnen u ondersteunen op het vlak van procesoptimisatie / -modellering. Ook kunnen wij uw medewerkers trainingen geven op dit vlak en coachen bij de realisatie.