De laatste jaren zien we binnen de Nederlandse zorgsector de totale zorgkosten en het personeelstekort toenemen. Deze trends vragen om verandering. Het efficiënter inrichten van (zorg)processen en slimmer gebruik van systemen speelt hierin een grote rol. Process mining ondersteunt bij deze efficiëntieslag.

Wat is process mining?

Voor process mining wordt gebruik gemaakt van eventlogs op basis van zorgsystemen (EPD, ERP, ECD, etc.). In deze eventlogs staat welke activiteiten, op welk moment, door welke resources en voor welke patiënt/case deze zijn uitgevoerd. Process mining is een combinatie van technieken die deze eventlogs van duizenden uitgevoerde processen combineert in één visueel procesdiagram (het werkelijke proces) met de bijbehorende statistieken. Dit resultaat geeft inzicht in het daadwerkelijke verloop van het proces en het gebruik van het systeem met de daarbij zichtbare verspillingen (wachttijden, dubbele stappen, overgeslagen stappen, etc.).

Wat zijn de voordelen voor jouw organisatie?

Het toepassen van process mining resulteert in een gedetailleerde visuele weergave van het werkelijke proces. Hiermee kun je:

1. Het proces analyseren op basis van de werkelijke uitvoering in plaats van de verwachte uitvoering;
2. Bottlenecks en verspillingen eenvoudig identificeren;
3. Vaststellen in welke mate zorgpaden, procedures en (zorg)processen worden nageleefd;
4. De effectiviteit van vernieuwde processen analyseren middels een 0-meting en een 1-meting na invoering;
5. De flows tussen systemen in kaart brengen ten behoeve van systeemaanpassingen of automatisering.

Deze inzichten ondersteunen jouw organisatie bij het realiseren van concrete verbeteringen die bijdragen aan de efficiëntieslag binnen de zorgsector. Daarnaast ondersteunen deze inzichten in verwachtingsmanagement en communicatie naar patiënt en medewerker, omdat er beter inzicht is in hoe het proces daadwerkelijk verloopt.

Hoe kan Beter Healthcare hierbij helpen?

Je kunt direct met process mining aan de slag en de voordelen ervan ervaren. Onze professionals beschikken over de expertise om process mining binnen jouw organisatie toe te passen. Zij weten wat nodig is om de juiste data uit systemen te halen en vervolgens om te zetten in de gevraagde inzichten met process mining. Daarnaast ondersteunen wij graag bij het definiëren en realiseren van vervolgstappen ter verbetering van de processen binnen jouw organisatie. Neem contact met ons op; wij helpen je graag verder.