PROMs en PREMs, opmars naar betere zorg

De inzet van PROMs en PREMs is actueel in de ziekenhuizen. Steeds vaker is dit het onderwerp van gesprek. Maar wat is het precies en wat betekent het nu eigenlijk voor een zorgorganisatie en voor de patiënt?

PROM staat voor ‘Patient Reported Outcome Measures’ en PREM voor ‘Patient Reported Experience Measures’. Zowel de PROM als de PREM zijn vragenlijsten die door de patiënt ingevuld dient te worden. De twee lijken veel op elkaar, maar niets is minder waar.

  • Een PROM is een vragenlijst die gaat over de uitkomsten van de zorg die een patiënt gekregen heeft. Denk hierbij aan vragen over pijn, vermoeidheid of de impact van de behandeling op de kwaliteit van leven.
  • Een PREM is een (landelijk vastgestelde) vragenlijst die inzicht heeft in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. Deze vragenlijst bevat mogelijk vragen over de ervaring met betrekking tot de communicatie rondom het zorgproces of vragen over of de patiënt zich serieus genomen voelt door de zorgverlener(s) tijdens consultaties.

Voor zowel de PROMs als de PREMs geldt dat enkel de patiënt betrouwbare antwoorden kan geven. Om een realistisch beeld te krijgen van de geleverde zorg en hoe het met een patiënt gaat, is het belangrijk om de vragenlijsten meerdere keren op verschillende momenten in te laten vullen door de patiënt. Hiervoor worden vooraf vastgestelde meetmomenten gepakt zoals bijvoorbeeld ‘voor een operatie, na een operatie, 2 maanden-, 6 maanden-, 1 jaar- en 2 jaar na de operatie’. Op deze momenten vult iedere patiënt met dezelfde operatie een PROM vragenlijst in speciaal gericht op deze ingreep. Na verloop van tijd is voor deze ingreep voldoende informatie verzameld om de effectiviteit van deze procedure te evalueren voor de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis. Daarbij kunnen de PREMs in verloop van tijd gebruikt worden voor een evaluatie van patiëntvriendelijkheid en/of communicatie met patiënten.

Voor de behandelrelatie met de patiënt

De resultaten van de PROMs en PREMs zijn belangrijk om samen met de patiënt te bespreken. De resultaten van de PROMs en PREMs kunnen tijdens een (volgende) consultatie aangehaald worden om samen de richting van het behandeltraject te bepalen.
Doelstellingen zijn betrokkenheid van patiënt in zijn behandeling (patient engagement) en verbetering van de ‘patiënt reis’ (patient journey) en uiteindelijk verbetering van de zorg. Tevens moedigt u betrokken patiënten aan om bij uw organisatie te blijven, niet alleen voor regelmatige controles en gerelateerde vervolgbezoeken, maar ook voor de langere termijn.

Voor (wetenschappelijk) onderzoek

De data die verzameld wordt met de PROMs en PREMs kunnen beter geïnterpreteerd worden met gerelateerde patiëntgegevens. Denk hierbij aan gezondheids- en sociale kenmerken van de patiënt. Dit kan uiteraard geanonimiseerd worden.

Een opstapje naar de toekomst

De PROM en PREM vragenlijsten worden al enige tijd gebruikt in het Nederlandse zorglandschap. Echter, wordt de data die hieruit voortkomt nog te weinig gebruikt om proactief op individueel niveau een behandeltraject aan te passen om vervolgens betere gezondheidsuitkomsten te behalen. Organisaties zijn lerende in het pro-actief omgaan hiermee.

Waar kan Beter Healthcare bij helpen?

Beter Healthcare kan uw organisatie adviseren bij het opzetten en inrichten van PROMs en PREMs. Daarnaast kunnen we het verandertraject in uw organisatie begeleiden zodat uw medewerkers de PROMs en PREMs op een juiste manier in kunnen zetten zodat de beoogde doelstelling wordt gerealiseerd.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de integratie met het EPP. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afsprakensysteem integreren met de vragenlijst module, waarmee automatisch PROMs of PREMs klaargezet kunnen worden voor de patiënt. Vervolgens zullen de resultaten hiervan automatisch opgeslagen worden in het EPD. Tevens is het belangrijk om het totaalplaatje te borgen in de organisatie. Hierbij kunnen wij assisteren met procesoptimalisatie of met ‘service re-design’. Verder kunnen wij u ondersteunen bij data analyse van de PROMs en PREMs om zo te komen tot verbetering van patient engagement, patient journey en uiteindelijk verbetering van uw zorg!

Wij lichten onze dienstverlening met alle plezier nader toe in een vrijblijvende (telefonische) afspraak. Voor vragen en/of een afspraak: neem contact met ons op! Wij staan u graag te woord.